Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2421 (Istinska zajednica duša iz unutarnjeg poticaja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2421, 27 Srpanj 1942

ISTINSKA ZAJEDNICA DUŠA IZ UNUTARNJEG POTICAJA…

Ljudi trebaju biti međusobno povezani u prisnu zajednicu duša, tako da zajedno teže uvis i potiču se na život u Ljubavi i dubokoj vjeri. Istinska zajednica je korisna za sazrijevanje duše, ali takvoj ljudi trebaju težiti iz vlastitog poticaja, oni se moraju osjećati u srcu nagnanima da daju Ljubav bližnjima, i tako uzajamno nastojati da njeguju duhovnu razmjenu misli, da daju i primaju ono što posjeduju ili žele u duhovnom dobru. Čim je upotrijebljena prisila, odnosno zajednica se stvara u skladu s planom da se ljudi trebaju pridružiti i povezati, njena vrijednost je umanjena, budući joj onda nedostaje srdačnost, koja prvenstveno čini vrijednost jedne zajednice. I zato će također za dušu rijetko biti od koristi takva nastojanja, koja trebaju važiti za Ljubav-no djelovanje, ali u najboljem slučaju su propisani postupci koji trebaju svjedočiti o osjećaju zajedništva… koja trebaju biti djela Ljubavi za bližnjega, ali koja se vrše bez nagonjenja srca… koja će jedino biti obavljena kako bi se izvana glumilo zajednicu, kojoj međutim nedostaje unutarnji Duh Ljubavi. To je radije mehaničko izvršavanje određenih obaveza koje nemaju ništa zajedničko s aktivnom Ljubavi za bližnjega, jer ne čini djelo samo po sebi vrijednost nekog postupka, nego stupanj Ljubavi srca čovjeka koji izvršava ovo djelo. Čovjek je međutim u opasnosti da sam zaustavi Ljubav-no djelovanje, ako je on u zajednici planski potican na to. Naprotiv, srdačna zajednica duša promiče Ljubav-nu aktivnost iz vlastitog poticaja, i ljudi se osjećaju privučenima na dobre postupke, jer takvi od njih nisu zahtijevani, nego se vrše u potpuno slobodnoj volji, te samo zbog toga i imaju pravu vrijednost pred Bogom.

AMEN

Spread the Truth