Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2415 (“Oko nije vidjelo…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2415, 19 Srpanj 1942

‘OKO NIJE VIDJELO…’

(1 Korinćanima 2:9, 10)


Oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti su ušle u srce čovjekovo stvari koje je Bog pripremio za one koji Ga ljube… Bog je uskratio znanje o ovome od ljudi, On samo očekuje njihovu vjeru u divote onostranog, u stvari to im ne može biti ukazano sve dok oni žive na Zemlji, jer što Bog ima pohranjeno za Njegovu djecu nije ništa zemaljske prirode, to ne može biti percipirano sa zemaljskim očima i osjetiti se zemaljskim osjetilima. Unatoč tome, Njegova Riječ je Istina… i stoga duša može očekivati neizmjerno sretno stanje u kojem ona može vidjeti i doživjeti najdivnije stvari. Ništa na Zemlji ne postoji što bi moglo biti iskorišteno kao usporedba i čak ugrubo korespondirati sa Istinom. To je stanje blažene sreće; to je neprestani pogled u duhovni svijet čije nezamislive raznolikosti otkrivaju sebe duhovnom oku. Sva duhovna bića su međusobno ujedinjena u potpunoj harmoniji i ravnoteži; tamo je (ili ‘odvija se’) neprestana aktivnost Ljubavi, sastajanje i međusobno nadopunjavanje, neprestano služenje Bogu i primanje duhovne snage, neprestano pružanje sreće i povećavanje snage Ljubavi… To je jedno neopisivo blaženstvo, samo jedan pogled na ovu slavu/divotu bi potaknuo čovječanstvo da živi kompletno drugačiji način života, ipak ovo ne bi bilo suđeno na isti način kao ispravan način života pred Bogom bez poznavanja nagrade. Ljudsko biće treba biti dobro iz svoje vlastite najunutarnije pobude ako želi sudjelovati u ovim radostima u onostranom. Unatoč tome, Bog je dao ovo obećanje ljudima, i čim ga ljudsko biće prihvati kao Istinu, čim ono vjeruje, znanje o ovom blaženom stanju u onostranom više neće biti opasnost za njega, jer onda će on biti tako sjedinjen sa Bogom da će stremiti biti dobar sam od sebe i neće se osjećati obavezan/primoran živjeti dobrim životom poradi obećanja. Jer Bog je pripremio ove divote za one koji Ga ljube. Ljubav spram Boga je uvjet, ali ova se mora roditi u najunutarnijem srcu i jedino će stupanj Ljubavi biti suđen, ne djelo koje je ostvareno poradi nagrade. Ali gdje je Ljubav prisutna, o nagradi se ne razmišlja… Gdje je Ljubav prisutna, tamo mora također biti blaženstvo i sreća, jer Sam Bog je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), i Božje Prisustvo je najpredivnije i najsretnije stanje za dušu, Ljubav je ispunjenje; Božja je Ljubav suština/kvintesencija nebeskog blaženstva.

AMEN

Spread the Truth