Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2411 (Neprolaznost Kristovog učenja… Božansko učenje Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2411, 16 Srpnja 1942

NEPROLAZNOST KRISTOVOG UČENJA ….

BOŽANSKO UČENJE LJUBAVI ….

Srž Kristovog učenja je Božansko učenje Ljubavi …. Duhovno je bilo svezano radi toga što se bilo udaljilo od vječne Ljubavi i time postalo ne-Ljubavno (bez Ljubavi, lišeno Ljubavi). Ono je svojim zemaljskim putem krenulo po Božjoj volji, tj. ono je služilo, iako u stanju prisile. Jer služenje je posljedica Ljubavi, ako se ono događa dragovoljno …. Dakle duhovnomu, kako bi se opet moglo približiti Bogu, morala je biti dana i prilika da se dragovoljno aktivira služeći, tj. da razvije Ljubav, što je pak jedino moguće u stadiju razvoja kao čovjek.  

To služenje mora biti izvađano u Ljubavi bez ikakve prisile, radi čega stvorenju znanje o ranijem svezanom stanju i nedostaje, kako se putem toga znanja na njega ne bi utjecalo. No u razvojnom stadiju kao čovjek mora ga se ipak upoznati s njegovim zadatkom, i to na takav jedan način koji njegovoj voljnosti za vjerovanjem ostavlja slobodu. Dakle njemu ta informacija može biti dostavljena jedino u obliku učenja koja on već s obzirom na njegovu volju može prihvatiti ili pak odbiti, a koja dakle ne mogu biti dokazana, nego ih se samo mora vjerovati.

Ono što je najvažnije, a što on mora spoznati, jest Ljubav, Njeni učinci i Njeni blagoslovi, da bi se sam u Njoj mogao vježbati i da bi na sebi samome mogao iskusiti Njezino djelovanje. Njegov daljnji duhovni razvoj je ovisan jedino o Ljubavi, i zato ljudima mora biti omogućeno znanje o tome, mora ih se učiti Ljubavi, što je činio Isus Krist, time što im je Riječju i djelom propovijedao Ljubav i primjerom živio život Ljubavi. Jedino Ljubav stvorenje može osloboditi iz svezanosti, i ljudima se na to ne može dovoljno često skrenuti pažnja, ne može ih se dovoljno često upozoriti (pozvati, uputiti) na to da trebaju voditi život u Ljubavi, i zato je Isus Krist naložio Svojim učenicima da idu u svijet i narodima donesu učenje Ljubavi (Matej 28:18-20)….

Oni ljude trebaju uputiti na pravi put, put Ljubavi, kojim svi moraju ići, žele li da im zemaljski život urodi duhovnim plodom, što jeste cilj svega duhovnoga …. potpuno oslobađanje iz forme. Učenje pak, koje propovijeda Ljubav, Božanskoga je porijekla, učenje koje je Isus Krist Osobno ljudima na Zemlji proglašavao, koje je znači Bog kroz Isusa Krista prenio Svojim stvorenjima. A to učenje ne može apsolutno nikada biti uništeno, jedino što će slijeđenje Kristovog učenja od ljudi biti zapostavljeno, radi čega su onda naklonjeni tome da se to učenje Ljubavi treba potpuno istrijebiti, pošto su njegovi zahtjevi i zapovijedi neudobni i u sukobu sa zemaljskim prohtjevima.  

Božansko učenje Ljubavi propovijeda odvajanje od materije, čovjek treba biti spreman od svoga posjeda dati bližnjemu, on dakle treba nadvladati vlastite prohtjeve i odreći se u korist bližnjega. To zahtijeva pravu Ljubav prema bližnjemu, i u tu Ljubav čovjek se treba odgojiti …. No čovječanstvo stremi umnažanju zemaljskih dobara, i na izvjestan način ono postupa suprotno zakonu Ljubavi, time što zemaljsko dobro uskraćuje bližnjemu a želi ga sam steći. To je zakonski dopušteno, tj. nije da čovjek čini nepravdu uvijek kad umnaža svoj posjed, no osjećaj Ljubavi u njemu se time ubija, a s druge strane samoljublje se pojačava i time se dakle onemogućava duhovni razvoj prema gore.

No Ljubav prema bližnjemu bi umanjila težnju za zemaljskim blagom, a pošto čovječanstvo u bogatstvu posjeda i tjelesnoj ugodi vidi ono jedino težnje vrijedno i to jedino za njega predstavlja napredak, ono želi potisnuti Božansko učenje Ljubavi. Ono ne želi da ljudi budu sputavani u svom svjetovnom stremljenju, ono u tom Božanskom učenju Ljubavi vidi jedno ograničenje zemaljske životne snage te se pak svim sredstvima bori protiv tog navodnog smanjenja životne snage koje Božansko učenje Ljubavi za njega predstavlja. Tako da je čovječanstvo u užasnoj duhovoj opasnosti …. da sve više izmiče životu u Ljubavi (manje ga koristi, uživa) i dospijeva u toliko tvrđe okove, iz kojih se više ne može osloboditi, jer sredstvo oslobođenja je jedino Ljubav …. gdje se ona potiskuje, oslobađanje je potpuno nemoguće. 

Svijet će se boriti protiv Božanskog učenja Ljubavi i nanijeti će najveću duhovnu štetu onima koji pripadaju svijetu, no on Kristovo učenje neće svrgnuti apsolutno nikada, jer sve što je ljudsko djelo će proći, no Božansko učenje Ljubavi …. Riječ Božja, Koju je Krist Osobno dostavio na Zemlju, i putem Svojih učenika ju pronio među sve narode …. će opstati, jer Ona je došla od Boga, kroz Isusa Krista na Zemlji bila naučavana i življena i od Boga će uvijek iznova biti dostavljana na Zemlju u svoj čistoći …. A što je od Boga, to je neprolazno, tako da dakle ni Božansko učenje Ljubavi neće moći propasti, za svu vječnost ….

AMEN

Spread the Truth