Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2409 (Zašto je molitva nužna?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2409, 15 Srpanj 1942

ZAŠTO JE MOLITVA NUŽNA?…

Ljudska se nastojanja u ovom trenutku jedino primjenjuju na materiju, a ovo znači zastoj u duhovnom razvoju. Postoji opasnost da će ljudsko biće nazadovati ako neće spoznati njegovo stanje siromaštva, jer Božji protivnik (Sotona) nastoji povući duše dolje kako bi ih kompletno zadobio za sebe. I što više on uspijeva to teže postaje iznova izbjeći od njega i okrenuti se prema višim sferama. Volja ljudskog bića je oslabljena i jedino se može promijeniti uz Božju pomoć, što kategorički zahtjeva zazivanje Njega za pomoć. I ovo čini molitvu prema tome prvim i najvažnijim uvjetom (nuždom)… Sve dok je ljudsko biće i dalje sposobno moliti on nije beznadežno izgubljen, pošto će svaki poziv za snagom u duhovnoj nedaći biti odgovoren, i ako ljudsko biće više ne može prepoznati duhovnu nedaću u kojoj se nalazi, što je također poradi utjecaja protivnika, i time zanemaruje blagoslov molitve, on će onda biti vođen od strane Boga u situacije koje će ga nagnati shvatiti njegovu vlastitu bespomoćnost u zemaljskim poteškoćama, tako da će onda naći utočište u molitvi i zazivati Boga u njegovoj nedaći. On je uvijek spreman pomoći, On neće zanijekati Njegovu podršku ni jednom molitelju, On daje snagu slabome i olakšava svaku nedaću, ali On želi da se za ovom pomoći svjesno žudi; On želi da ljudsko biće dođe k Njemu kao molitelj, budući je to priznavanje njegovog nedostatka moći i snage, što Bog mora zahtjevati od bića koje se jednom, u oholosti, u svjesnom znanju o njegovoj moći, odvratilo od Onog od Kojeg je bilo primilo njegovu snagu. Biće će iznova postati primatelj snage kao što je bilo u samom početku, unatoč tome ono će raditi sa Bogom a ne u protivnosti Bogu, i prema tome ono najprije treba shvatiti kako je jedno sasvim slabo biće bez Božje Ljubavi, kako bi ga se motiviralo pridružiti se iznova Bogu, od Kojeg je ono bilo dobrovoljno sebe udaljilo. Prema tome sjedinjenje sa Bogom se treba dogoditi iznova u slobodnoj volji, i prema tome biću ne može biti dana snaga protivno njegovoj volji. Ali ono izražava njegovu volju kroz molitvu, kroz žudnju da mu bude dana snaga, koju će Bog uvijek ispuniti. Jer On jedino želi biti priznat kao Davatelj snage i da biće kroz molitvu odustane od njegova prijašnjeg otpora i voljno se iznova žudi ujediniti sa Bogom, tako da će ono onda biti prožeto Božjom snagom i time još jednom postati primatelj snage, kao što je početno bio određen biti.

AMEN

Spread the Truth