Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2402 (Svjesno traženje milosti putem molitve… Ne htjeti vjerovati…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2402, 9 Srpnja 1942

SVJESNO TRAŽENJE MILOSTI PUTEM MOLITVE …. NE HTJETI VJEROVATI ….

Svjesno usvajanje Božanske Milosti donosi najviši duhovni uspjeh. Kad čovjek u molitvi izmoli Božju Milost, njegova duša izjašnjava se za Boga, a Bogu okrenutom (naklonjenom) biću neprestano pritječe Božanska snaga, pošto se bez te snage duša ne može vinuti u visinu. No Bog stvorenja želi privući gore k Sebi i stoga će uvijek biti spreman tim bićima pomoći da postignu svoj cilj. Čovjek samo treba željeti primati, da bi onda i primio, ono što je za njegov razvoj prema gore potrebno.

No molitva dokazuje čovjekovu volju za Boga, pa mu tako svako sredstvo pomoći …. Božanska Milost …. može biti dano, te uspon time biva učinjen lakim. No ljudi često ne uzimaju Milost koja im stoji na raspolaganju …. Oni se u molitvi ne povezuju sa Bogom da bi izmolili Njegovu snagu za svoj životni put, tako da ni ne mogu duhovno sazrijevati, pošto dostava snage ne može uslijediti ako se za njom svjesno ne žudi.

Božja Ljubav i Milost doduše na ljudima djeluju neprestano i bez razlike tako da oni uvijek iznova dolaze u situacije gdje bi u molitvi mogli tražiti priključak na Boga, no preduvjet je vjera u jednu Silu, Koja je voljna i sposobna pomoći, a ta vjera nedostaje čovječanstvu, te ono ne žudi struju snage Bića Koje ono ne priznaje. A vjerovati u To Biće lako je ako čovjek o tome ozbiljno razmisli. A razmišljanje je stavljeno njemu na volju, pa se posljedično tome nevjera ne može opravdati …. Nikada se ne može govoriti o ne-mogućnosti vjerovanja, (nego) puno više o nevjeri i ne-htijenju vjerovanja, što čini nemogućim dotok Božanske Milosti, pošto ova nije svjesno zatražena u molitvi. 

I zato je čovjek, koji ne može moliti, siroti, žaljenja vrijedan stvor, kojemu se može pomoći još jedino putem Ljubav-nog zauzimanja u molitvi, kako bi njegovo usmjerenje bilo promijenjeno i on došao do spoznaje …. Putem zauzimanja jedne osobe bližnjemu može biti dostavljena Milost, no korištenje iste opet mu je slobodno, jer biće, kojemu Božanska Milost protiv njegove volje želi priteći, bilo bi protiv svoje volje prisiljeno u jedan viši stupanj zrelosti, koji mu ne bi odgovarao, jer stvorenje osjeća neslobodu, dakle osjeća da je preko njegove volje njegovo stanje promijenjeno a to za stvorenje ne znači blaženost.

Neiscrpne su Milosti koje čovjeku stoje na raspolaganju, no čovjekova volja mora ih svjesno zatražiti. Dostava Milosti bez molitve je nemoguća, iako se cijeli zemaljski život može promatrati kao jedna velika Milost, jer stvorenju je putem Božje ogromne Ljubavi dozvoljeno da Mu može prići bliže. No i ta Milost može ostati bezuspješna, ako čovjek nije svjestan toga da je zemaljski život, utjelovljenje kao čovjek, Milost ….

AMEN

Spread the Truth