Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2395 (Istinsko bogoslužje… Služenje u Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2395, 4 Srpanj 1942

ISTINSKO BOGOSLUŽJE… SLUŽENJE U LJUBAVI…

Radosno služenje u Ljubavi je ispravno bogoslužje, ali također jedino to treba pod tim razumjeti. Svaki čovjek je Božje stvorenje, i ako jedan služi drugome, on u neku ruku iskazuje i Ljubav Stvoritelju, i služi Mu… Duhovni svijet može biti neprestano aktivan kada mu je kroz djelatnu Ljubav otvoren pristup čovjeku, i sada će opet djelovati u Ljubavi, odnosno, razdjeljivat će ono što prima od Boga, i opet primati ono što želi razdjeljivati. Jer, služenje u Ljubavi je i u onostranom prva zapovijed, no također i uistinu usrećujuća aktivnost, tako, kao što na Zemlji služenje u Ljubavi izaziva sreću unutarnjeg zadovoljenja i istinsku radost. Djelatna Ljubav za bližnjega je stoga istinsko bogoslužje. Gdje nedostaje Ljubav, bogoslužje je nezamislivo, pa stoga sve drugo što se inače shvaća pod riječju bogoslužje treba odbaciti. Tko želi služiti Boga, to može činiti jedino kroz to da on Njemu želi pričiniti radost, onda on čini ono što je Božja volja od vječnosti… da on živi u Ljubavi, i time potvrđuje svoje porijeklo, da on tako priznaje svoj izlazak iz Boga, i sada se također trudi postupati tako kako postupa Sam Bog… da on neprestano daje Ljubav svakom Božjem stvorenju. Onda on stoji u istoj volji sa Bogom, budući je on postao ono što je Sam Bog… Ljubav… A onda on također može i činiti isto što čini Bog… zračiti svoju snagu Ljubavi na stvorenja, tako da ona mogu opstati… Ovo je jedino shvaćeno kada je uzet u obzir duhovni život, koji je nezavisan od života tijela, tjelesne čahure. Ovaj duhovni život može biti probuđen jedino kada je u čovjeku aktivna Ljubav, budući da onda čovjek prima Božje Ljubav-no zračenje, i sebe sada oblikuje prema Božanskoj volji. Isto je tako i biće na koje se odnosi Ljubav čovjeka, kroz to potaknuto na djelovanje u Ljubavi… Jer Ljubav budi uzvratnu Ljubav, i iznova se srce otvara Božjem zračenju, i ovo postaje djelotvorno u čovjeku kao povećana Ljubav koja se iznova vraća Bogu, tako da od Boga stvoreno žudi natrag svojemu Stvoritelju…

Ovo je izvorno određenje bića, da u najužoj povezanosti sa Bogom djeluje u duhovnom svijetu. Ono se udaljio od Boga, ali Bog ne pušta da padne ništa što je iz Njega proizašlo, i stalno nastoji to uvijek iznova dovesti Sebi. Svako djelo Ljubavi je približavanje Bogu, i posljedično je djelovanje u Ljubavi izvorno određenje suštine, budući je služenje u Ljubavi usrećujuće, i istovremeno je vladanje u najčišćem obliku… To je preusmjeravanje snage, posredovanje onoga što istječe iz Boga, primljenog od duhovnog punog svjetla, i dostavljenog duhovnome gladnome svjetla… Ovo Božansko zračenje je međutim Ljubav, Koja sada može biti primljena od suštine, ali Koja također može proći neprimijećena. Ako je primljena od suštine, onda se to izražava na način da ona iznova postaje Ljubav-no aktivna, i tako snaga Ljubavi zauvijek raste, i svaki istinski ljubavno aktivan čovjek doprinosi tome da se snaga opet vrati Bogu. Služi li sada jedan čovjek drugome u Ljubavi, onda on svoju Ljubav također nosi ususret Stvoritelju od vječnosti, budući je čovjek Božja slika, on je Božanski proizvod, i stoga ne smije biti izgubljen. Božja Ljubav pripada svakom pojedinom stvorenju, i On im nastoji posredovati Svoju Ljubav, tako da Ga oni prepoznaju, i On za to treba čovjeka koji će bližnje podučiti (odgojiti) Ljubavi, budući se jedino kroz Ljubav čovjek približava Bogu. On treba propovijedati i prakticirati Ljubav… ako on prakticira Ljubav, on uspostavlja kontakt sa Samom vječnom Ljubavlju, i na taj način bićima iz onostranog oslobađa put prema ljudima, tako da oni sada mogu direktno djelovati. To je djelo milosrđa koje se ne treba zanemariti… On također služi i tim bićima, olakšavajući im njihovo djelovanje. A ako netko poveže bližnje sa svjetlosnim bićima, njihovom djelovanju nisu postavljene prepreke. Čovjek je tada služio u Ljubavi, i Bogu kroz to također iskazao služenje, jer je Njegova briga (skrb) u svako doba okrenuta izbavljenju ne-slobodnog duhovnoga, a budući je to moguće jedino kroz aktivnu Ljubav prema bližnjemu, kroz to čovjek također služi Bogu, čim on pridonosi izbavljenju ne-slobodnog duhovnoga.

AMEN

Spread the Truth