Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2392 (Pravda i pravednost… Hrabro zastupanje i zalaganje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2392, 2 Lipanj 1942

PRAVDA I PRAVEDNOST… HRABRO ZASTUPANJE I ZALAGANJE…

Apsolutna odlučnost se traži od onih koji se zalažu za pravdu i pravednost. Oni trebaju otvoreno ispovijedati njihove najdublje osjećaje, i ne plašiti se suda svijeta, oni trebaju odbaciti svaku bojažljivost, tamo gdje je i u bližnjemu potrebno pobuditi osjećaj za pravednost. Čovječanstvo se boji otvoreno izgovarati Istinu, i najčešće se pridružuje sudu onih koji su u moći i ugledu. Oni odustaju od vlastite prosudbe, čim ona odstupa od one prvih. A to je priznanje slabosti, nedostatak samopouzdanja i znak kukavičluka. Bog međutim treba ratnike koji bez premišljanja nude bitku protivniku… koji sami razmišljaju pravedno, te stoga i u bližnjima pretpostavljaju osjećaj za pravednost, tako da oni slobodno i otvoreno govore… Jer samo kroz takve On Sam može govoriti ljudima, inače bi čovjek morao govoriti protivno svojim osjećajima, ako bi se on sam priklonio mišljenju drugih, koje odstupa od pravednog razmišljanja. Bog od ljudi traži i puni angažman (zalaganje) za Njegovo učenje, a ovo učenje ponajprije stavlja zapovijed Ljubavi za uvjet ispravnog načina života. Gdje je međutim ova zapovijed zanemarena, tamo ne mogu biti prakticirane ni pravda ni pravednost, jer i one za temelj imaju Ljubav prema bližnjemu. Kome nedostaje Ljubav, on traži samo vlastitu korist i isključuje pravedno postupanje i razmišljanje. A taj način postupanja njemu mora biti naznačen, kako bi ga se odgojilo u pravedno biće. Posljedično se pred njega moraju staviti njegove mane i slabosti (mora mu se prigovoriti, prekoriti ga), tako da on nauči prepoznati sam sebe, i prione pravednom načinu života. Ali, ako se njegova nepravednost podnosi bez prigovora ili čak odobrava, onda je on osnažen u svom pogrešnom uvjerenju (mišljenju, nazoru), i nikada ne može doći do ispravne spoznaje. Želi li čovjek služiti Bogu, onda on pak svaku riječ, svaki postupak i svaku misao povjerava Njemu, i traži Božje vodstvo i snagu, a onda on može nesmetano govoriti i bez straha istupati za ono što on u srcu prepoznaje kao Istinu, kao pravedno pred Bogom… on nastoji utjecati na bližnjeg da se pridruži njegovom pogledu, on ga uči (odgaja) jasnoj prosudbi, i usađuje mu osjećaj za pravdu i pravednost, tako da se i on sam za to može zalagati, gdje je to prikladno.

AMEN

Spread the Truth