Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2377 (Suradnici Gospodara… Djelo Ljubavi za duše bližnjih…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 2377, 21 Lipanj 1942

SURADNICI GOSPODARA… DJELO LJUBAVI ZA DUŠE BLIŽNJIH…

Ne postoji nijedno služenje Bogu (Bogoslužje) dragocjenije od spašavanja duša bližnjih od duhovne smrti, jer onda čovjek zaista služi Bogu, budući doprinosi tome da se iz Boga proizašlo ponovo dovede Njemu. Božja Ljubav je neprestano okrenuta Njegovim stvorenjima, i zbog ovih stvorenja je sve postalo, i za ova stvorenja je Bog neprestano aktivan, a Njegovo upravljanje i djelovanje ima samo jedno za cilj: povratak jednom od Njega otpalog duhovnog. Ako čovjek sada teži istom cilju… ponovnom pridobivanju (obnavljanju) duša bližnjih za Boga, onda on misli i postupa u Božjoj volji, on Njega svjesno služi, podlažući sebe Božanskoj volji, te je kao Njegov radnik s aktivnošću u Djelu Ljubavi… tako da on isti cilj sebi čini životnim zadatkom, ponovno Njemu dovesti izgubljene, odnosno od Boga udaljene duše. Onda on u Istini služi Bogu, on vrši Njegovu volju i čini najveće djelo Ljubavi za bližnje, budući ih spašava od vječne smrti, iz stanja potpunog odsustva života i nezamislive muke… Čovjek ne može izmjeriti koliko je važna i vrijedna njegova duhovna suradnja, koliko mnogo duša on izbavlja iz nevolje kroz njegovu aktivnu pripomoć. Pa ipak, pomisao na gorljivu suradnju njega treba potaknuti da se priključi Božjem Ljubavnom djelovanju, da on na isti način u malome sprovodi ono što se neprestano odvija u velikom Djelu Stvaranja kroz svjetlosna bića koja s Bogom stoje u tijesnoj povezanosti… Struja Božanske snage, Njegovo Ljubavno zračenje, se razdjeljuje čim čovjek, potaknut Ljubavlju za bližnje, njima želi pomoći… Daje li on bližnjemu Ljubav, onda Božanska snaga teče na njega, i može postati učinkovita, iznova budeći Ljubav. A onda se čovjek približava Bogu, njegova duša se žudi vratiti Bogu… Onda je čovjek uspio pridobiti dušu bližnjega za Boga, i zadržao je podalje od njega nezamislivu patnju, on je ostvario djelo Ljubavi u punoj svjesnosti da time služi Bogu, i tako je vjerni suradnik Gospodara, koji ne poznaje drugi cilj nego djelovati s Bogom i za Boga, kako bi osvojio duše za vječnost.

AMEN

Spread the Truth