Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2365 (Vrijeme odluke… Borba vjere i patnje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2365, 11 Lipanj 1942

VRIJEME ODLUKE… BORBA VJERE I PATNJE…

Iznimno teško vrijeme će vas gurnuti prema odluci, utoliko kao da vam ostaje otvoren put k Bogu, od Kojeg možete tražiti pomoć u nevolji, no s druge strane, vjera u Boga će biti prisilno iskorjenjivana, i sada će vam biti postavljen zahtjev da se odlučite za ili protiv vjere, odnosno, za ili protiv Boga. Doduše, Božje Ime će se nositi u ustima, odnosno, Njega će se prepoznavati kao Stvoritelja svih stvari, ali inače će se poricati sve što Bog od vas traži da vjerujete… da je On pun Ljubavi, mudrosti i svemoći, i da je smisao i svrha čovjeka na Zemlji drugi nego li ga ljudi zamišljaju, te da život čovjeka ne završava tjelesnom smrću… Prava vjera od čovjeka zahtijeva drugačiji zemaljski život, a budući da se takav život ne sviđa ljudima, oni žele iz svijeta ukloniti svaku vjeru. No, to za ljude znači duhovnu propast, što bi Bog želio spriječiti ili od toga spasiti ono što želi biti spašeno. On njih želi dovesti u situacije gdje će oni bezuvjetno morati uspostaviti vezu s Bogom, ako samo u čovjeku postoji najmanja vjera, kako bi im učinio jasnom prolaznost onoga što ljudi podučavaju. On želi Sebe Samoga njima prikazati, tako da njihova slaba vjera bude iznova osnažena, i stoga je zemaljska nevolja neizbježna, budući je ona jedina mogućnost da u čovjeku probudi misao na Boga ili da osnaži vjeru. Uspostave li oni u njihovoj nevolji vezu s Njime, onda će se Bog također dati prepoznati, onda se slobodna volja čovjeka sama odlučila za Njega, i on je umakao najvećoj opasnosti da potpuno izgubi vjeru. Nadolazeće vrijeme nosi toliko mnogo patnje sa sobom, da su ljudi bez vjere blizu očaja, ukoliko oni nisu već sasvim daleko Bogu, i sebi svoj život čine podnošljivim kroz iskorištavanje bližnjih ili nepravedno postupanje, što je posljedica njihove potpune nemilosrdnosti (ne-Ljubavnosti). Oni će izrugivati svaku vjeru i vjernicima iznimno otežavati život, budući su oni dobrovoljni organi onoga koji teži duhovnoj propasti ljudi, te koji otuda izvršavaju ono što je Bogu-protivna snaga od njih zahtijevala… da učinkovito nastupe protiv malo ljudi, koji još čvrsto stoje u vjeri. Ova demonska borba protiv vjere će biti toliko očigledna, da ljudi moraju prepoznati istinitost onoga što im je ranije najavljeno. I jedino ovo bi njih napokon trebalo odlučiti da pruže otpor protiv zahtijeva Bogu-protivne moći. Onda je patnja koja je došla nad Zemlju imala blagoslivljajući utjecaj, i pogurala ljude na ispravnu odluku. Ali, jao onima koji slušaju ideje protivnika i odustaju od njihove vjere. Sada će oni doduše biti manje okrutno pritisnuti, ali su prodali svoju dušu. Zbog kratkog zemaljskog vremena koje im donosi ispunjenje njihove tjelesne žudnje, oni moraju proživjeti jedno neizrecivo mučno vrijeme u vječnosti… Božja Ljubav nastoji međutim još otkloniti ovo mučno stanje kroz iznimno tešku zemaljsku patnju, koja je daleko lakše podnošljiva nego one patnje u vječnosti.

AMEN

Spread the Truth