Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2363 (Misaoni aparat… Upliv dobre ili zle sile…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2363, 9 Lipanj 1942

MISAONI APARAT… UPLIV DOBRE ILI ZLE SILE… 

Duhovno znanje neprestano (pri)t(j)eče ka vama iz duhovnog kraljevstva koje vi jedino trebate prihvatiti kako bi ga posjedovali. Vaša volja je odlučujuća u pogledu tog kakvu vrstu duhovnog znanja prihvaćate, jer vi vašom imovinom možete napraviti duhovni prijenos svjetla baš kao i onaj od tame, u ovisnosti o vašoj volji. Misaoni aparat ljudskog bića je tako delikatno konstruiran da se aktivira pomoću svake emanacije, to jest, čim ga misli okruže poput valova on postane aktivan tako što prihvaća ono sa čime se slaže, što time ide u prilog čovjekovoj volji. Jer ona donosi odluku… ona u stvarnosti prihvaća dio toga dok sve drugo odbacuje, u ovisnosti o njezinom držanju prema onome što je dobro i Božansko ili prema sili koja je neprijateljski raspoložena prema Bogu. Jer upliv misli od strane obje sile, od prosvjetljenih ili duhovno mračnih sila, je ili blagotvorno ili neugodno doživljen od strane osobe, koja prema tome prihvaća jednu a odbacuje drugu. Otud, zavisi o njegovom temeljnom odnosu prema Bogu kojoj će mentalnoj informaciji volja ljudskog bića dozvoliti da u njemu postane djelotvorna, jer jednom kada ju je njegov misaoni aparat primio, ona će neprestano biti na njegovom raspolaganju, jer ona će uvijek izroniti na površinu čim se osoba želi pozabaviti sa njom. Ako je, prema tome, volja ljudskog bića usmjerena prema BogU, mentalno znanje će biti tome sukladno, to jest, ono će se onda sastojati jedino od takvih komunikacija koje teku ka njemu iz kraljevstva svjetla, koje prema tome ne proturječe Božanskoj volji.

 Volja ljudskog bića sebe pretežno zaokuplja sa duhovnim stvarima i odbacuje svjetovne stvari, on će osjećati duhovnu glad i tako od duhovnih transmisija prihvatiti to što korespondira sa njegovom žudnjom dok će sve drugo odbaciti. I tako svaka osoba formira svoje vlastito mentalno znanje, ono će mu biti priopćeno/pruženo sa svih strana, to jest, dobre i loše sile nastoje otvoriti njihov svijet misli ljudskom biću i učiniti ga sklonim prihvatiti njihovu ponudu. Ako se ljudsko biće ujedini sa Bogom u mislima ili u molitvi ono će, razumljivo, takođe prihvatiti mentalnu informaciju koja mu je predana od strane sila koje su ujedinjene sa Bogom, i te sile će spriječiti protivnu silu da utječe na njega, a to je, još jednom, izraženo kroz volju ljudskog bića, kroz njegov potvrdan ili negativan stav po pitanju ponuđenog duhovnog znanja. Iz tog razloga netko tko žudi za Bogom može biti siguran kako razmišlja ispravno, jer kroz njegovu želju za Bogom on sebe čini prijemčivim za duhovni upliv dobrih sila i osjeća da je mentalna informacija dana od strane protivne sile pogrešna i zaslužuje njegovo odbacivanje. Čestite duhovne sile marljivo treniraju njegovu moć prosudbe i paze da voljno ljudsko biće ne padne kao žrtva zlih utjecaja.

 AMEN

Spread the Truth