Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2361 (Dokončavanje borbe između naroda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2361, 6 Lipanj 1942

DOKONČAVANJE BORBE IZMEĐU NARODA…

Jedan ogroman konflikt između naroda će naći svoj kraj sukladno Božanskoj odluci. Ovo neće ni u kojem slučaju korespondirati sa željama naroda; u stvari, oni će biti užasnuti kada shvate rezultat koji je u potpunosti nasuprotan njihovim očekivanjima. Ipak ljudska volja je bespomoćna gdjegod Bog izražava Njegovu volju. I svaki dan prethodno ovome i dalje predstavlja dar za ljude ako oni iskoriste ove dane za spasenje njihove duše okrećući se od svijeta i spram Boga prije nego Bog očigledno Sebe otkrije. Ljudi su već bili afektirani od strane neopisivo teške patnje a ipak ona je samo nekolicinu približila Božanstvu, jer čovječanstvo ne obraća pažnju na ono što mu je dano od strane Boga nego jedino na ono što je ponuđeno od strane svijeta… Time se ono ne koristi Božjom milošću; namjesto toga, ono neprestano pokušava povećati svoja zemaljska vlasništva. I čak tamo gdje su ljudska vlasništva uništena oni će jedino cijelim srcem stremiti povratiti što je bilo izgubljeno. I time njihova međusobna borba postaje više i više ogorčena i više se ne može riješiti na zemaljski način nego mora biti dovedena do kraja od strane Boga ako neće voditi do potpuno kraha i krajnje bezbožnosti.

Jer ljudima nedostaje vjere u pravednog i mudrog Boga, inače bi oni već vidjeli po svjetovnim događajima do koje je mjere čovječanstvo sebe udaljilo od Boga i zašto je Bog dozvolio da se takav svjetovni događaj dogodi. Jer Božja volja ne spriječava ljudsku volju da ostvari ono što su požurili putem njihove bezosjećajnosti. Međutim, nadolazeći događaj će podići velike sumnje u postojanje Božanstva Koje Samo uništava to što je stvorilo sa Njegovom Moći… Ali ove sumnje će jedino izbiti na površinu u ljudi koji ne djeluju sa Ljubavlju… dok će Ljubavi-sklona osoba biti prosvjetljena i znati da se ništa ne može dogoditi bez Božje volje, time će on prepoznati da je Bog poslao događaj… I on će znati da se ništa neće dogoditi na Zemlji bez svrhe i razloga i da sve može koristiti duši na ovaj ili onaj način. On će, također, biti teško šokiran veličinom događaja ali će također shvatiti da ljudska rasa mora biti protresena iz svoga nevjerničkog postojanja tako da će se kritički preispitati i dati svojem načinu života drugi smjer kako bi se približio Bogu. I blažen je onaj koji će još izvući koristi za njegovu dušu iz ovog predstojećeg događaja, jer on neće izgubiti ništa nego jedino dobiti, čak ako su njegova zemaljska vlasništva bila uništena… on će kroz to/njega pronaći Boga i zadobiti beskonačno više nego je bio izgubio.

AMEN

Spread the Truth