Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2360 (Duhovno nanovo-rođenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2360, 7 Lipanj 1942

DUHOVNO NANOVO-ROĐENJE…

Prekretnica u životu je nanovo-rođenje duha…. to je trenutak kada vi postanete svjesni duhovne snage koja teče ka vama kroz Moju Ljubav. Čim vi sebe osjećate nerazdvojivo sjedinjenima sa Mnom, čim vi postanete svjesni činjenice da vi ne možete postojati bez Mene, čim vi osjećate Moje prisustvo i ova svjesnost odlučuje vaš sav život, duhovna iskra u vama stremi spram njezina Oca-Duha i vi ste se probudili u stvaran život, vi ste nanovo-rođeni u duhu… I od sada nadalje vi stremite spram Mene svjesno, vaše namjere i misli su naklonjene spram Mene, vaše akcije se podudaraju s Mojom voljom. I Ja vas zahvaćam i privlačim gore ka Meni… Ja vam neću dati da više igdje idete sami, Ja ću ići sa vama gdje god idete, Ja sam oko vas i obraćam pažnju na svaku misao koja Mene traži… Ja čujem svako pitanje vašeg srca, svaku zamolbu za pomoći, svaki uzdah za Mojom Ljubavi i Ja ću vam pomoći, čak ako vi to ne osjetite trenutno… Moja Ljubav spram vas je bezgranična i Moja briga beskrajna, i time Ja neću ostaviti ni jednu od Mojih živih tvorevina bez pomoći. I Ja se posebice brinem za Moju djecu, jer oni su Moja djeca koja su Me pronašla i uzdaju se u Mene iz vlastite pobude… Oni imaju svu Moju Ljubav… Duhovno nanovo-rođenje je poput izlazećeg sunca… ono se pojavljuje rastuće više blistavo na nebeskom svodu sve dok nije na nebu u potpunom blistavilu, prožimajući Moja djela stvaranja sa svjetlom i toplinom, dajući život novim tvorevinama i održavajući ih živima… Zastoj više ne postoji za duhovno nanovo-rođenu osobu. On će postati rastuće više blistav i sjajeći pošto je on, naposlijetku, prožet od strane Moje snage Ljubavi, od strane Mojeg Duha… i time on zadobija sve više svjetla i snage i na isti način osvjetljuje sve u njegovom okruženju…

Duhovno nanovo-rođenje je buđenje u vječni život, i duhovno nanovo-rođena osoba će isto tako biti sposobna probuditi beživotno u život, jer gdjegod njegovo svjetlo sjaji ono prodire u tamu sa njegovim blistavim sjajem, a gdje je svjetlo tamo je život… gdje je svjetlo tamo Sam Ja Osobno prisutan, i Ja donosim život svima onima koji ga žude, koji ga svjesno žele od Mene, koji se isto tako okreću ka Meni sa čežnjom, time, koji Me priznaju. Ja vam dajem Moju Riječ i pri tom vidljivi znak Moje Ljubavi, Ja vam dajem snagu, koja će sebe iznova očitovati u rastućoj čežnji za Mnom, jer ova čežnja je znak da Moj Otac-Duh privlači duhovnu iskru u vama ka Sebi Samome… i time vi trebate biti sretni kada čeznete za Mnom, jer Moj Duh stremi spram vas na isti način. I vaša srca Mene više ne mogu ispustiti, jer Ja im ne dozvoljavam to učiniti jednom kada su sebe predali Meni… Ja Sam Duh Istine, Ja Sam Život, Ja Sam Ljubav i Prvobitni Izvor svega u postojanju. Komegod podarim Moju Ljubav će postojati iz vječnosti u vječnost.. On će živjeti i poznavati potpunu Istinu; nema obmane i iluzije gdje je on; on će biti što Ja Jesam… duh, pun moći i snage od Mene… On će isijavati Ljubav i biti rastuće sretan zbog toga što može dodijeliti iznova Moj Duh živim tvorevinama, zbog toga što je sposoban vratiti u život ono što je jednom bilo beživotno… On će Meni naličiti u svemu, jer Moj Duh ga prožima i time on ne može biti ništa drugačiji nego Ja jesam, biće puno Ljubavi, snage, mudrosti i sile… I time vi ćete biti najblaženije sretna stvorenja u vječnosti, ujedinjeni jedni sa drugima i uvijek blizu Meni…  I vi ćete primiti što žudite, jer vi ćete uvijek jedino žudjeti Moju Ljubav, i ova će vas prožimati neprestano, tako da možete raditi za vašu vlastitu beskonačnu sreću u Mojem Kraljevstvu, koju svatko tko se sjedini sa Mnom u vremenu i vječnosti može dijeliti.

AMEN

Spread the Truth