Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2355 (Bog hrani svoje u vrijeme nevolje… Milosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2355, 1 Lipanj 1942

BOG HRANI SVOJE U VRIJEME NEVOLJE… MILOSTI…

Koja punina milosti istječe iz direktno primljene Božje Riječi, vi ljudi ćete prepoznati tek onda, ako vam bude oduzeta svaka mogućnost da drugdje primite Božju Riječ. Doći će vremena u kojima više ništa neće opominjati na aktivnost razdjeljivanja Učenja vjere, koja su prethodno ljudima bila otvoreno ponuđena… doći će vrijeme u kojem će se ljudi okupljati jedino u tajnosti, kako bi čuli o Božjoj Ljubavi, o Njegovoj volji i Njegovom djelovanju, i ljudi će se morati bojati da će njihova okupljanja biti smatrana zločinom. A to je vrijeme koje je Bog predvidio, i koje Ga je potaknulo na izvanredno djelovanje, kako bi tim ljudima mogao pružiti nebeski Kruh u neposrednom obliku. On dopušta da se dogodi kako to ljudi žele, no On dolazi u pomoć onima, koji pod tom voljom moraju patiti… A što god njima bude od ljudi uzeto, to Bog Osobno njima vraća, On Sam dolazi ljudima, te ih hrani i osnažuje i tješi… On ne dopušta da oni moraju gladovati, ali On njima daje Hranu koja je nepropadljiva, On njih hrani Kruhom s neba, On im privodi Hranu, koja je neposredna dostava snage od Boga. Jer, On zna da ljudi takvu trebaju; On zna da oni dolaze u situacije u kojima je njihova vjera u opasnosti; On zna za njihovu slabost vjere pred takvim opasnostima, i zato On njima nudi Svoju Riječ, koja ušutkuje svu tjeskobu i brigu. Jer, On Sam silazi na Zemlju u Riječi, i tako među one koji Njegovu Riječ prihvaćaju s vjerom. I stoga će se ljudi moći snažne vjere i odvažno sa svime nositi, i ipak biti radosni. Oni će se pustiti prezirati (omalovažavati), oni će sa strpljenjem podnositi sve progone, i u njima jedino prepoznati Istinitost Božje Riječi, i njihova snaga će se povećavati, njihova vjera će postajati sve dublja i neuzdrmljivija. I oni se više neće bojati svijeta, ako su se oni podložili Onome, Koji vlada i  nad svijetom.

Gdje je ponuđena Božja Riječ, tamo prebiva Gospodar među ljudima, i On njih krijepi i snaži za borbu koju oni trebaju voditi zbog Njegova Imena. Blizu je vrijeme u kojem se protivnik priprema (naoružava) za ovu borbu, u kojem on volju ljudi odlučuje za beskrupulozne postupke protiv svih ljudi koji stoje u vjeri. Došlo je vrijeme u kojem zle duhovne snage traže njima podložne ljude, kroz koje one mogu nesmetano djelovati… A njihova je najveća ambicija spriječiti sve što pospješuje duhovno stremljenje, i uništiti sve što ukazuje na Boga ili prepoznaje Isusa Krista kao Izbavitelja svijeta… stoga onemogućiti svako znanje o Božanskoj mudrosti, namjesto toga sotonskim lukavštinama promicati (dovesti u prvi plan) sebe same… A to će sljedbenicima svijeta biti po njihovoj volji; oni će se, kao već udaljeni od Boga, bez ikakva predomišljanja odreći svega duhovnog, i zadovoljiti se zemaljskim užicima, tako odavati počast Božjem protivniku, koji želi sam sebe uzdići na prijestolje… On će neko vrijeme vladati, ali snaga vjere treba postati očigledna na onima koji mu se suprotstave, i koji priznaju Boga za njihovog Gospodara… Jer, što njima nudi Božji protivnik, uvijek će biti samo svjetovno dobro, koje nema opstojnost… On će obećati čast i slavu ljudima koji su poslušni njegovoj volji, i koji prijete drugima koji su vjerni svojoj vjeri. I tako se on postavlja protiv Boga… On je Njegov protivnik, Njegov neprijatelj, koji čini sve kako bi stekao prevlast nad ljudskom dušom. No, to mu neće uspjeti sa dušama koje su predane Bogu… Jedino tamo gdje vlada ne-Ljubav-nost (nemilosrdnost, okrutnost, bezdušnost, neljubaznost), tamo će on trijumfirati, i njima se predstaviti kao bog, a njihova sljepoća će ga priznati. Ali, Bog štiti Svoje od njegovog utjecaja, posredujući im Svoju snagu i onda kada to Božji protivnik želi spriječiti… On njima šalje Svoju Riječ, a u Riječi je Osobno s njima, razdjeljujući snagu i milost i blagoslivljajući one koji su Njemu vjerni i koji Njemu žele služiti. Jer, jedno je nužno u nadolazećem vremenu… da bude proširena Božanska Riječ, koju je On Osobno doveo ljudima, i Koju je On blagoslovio Svojom snagom.

AMEN

Spread the Truth