Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2354 (Pravi sljedbenici Krista… Život Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2354, 31 Svibnja 1942

PRAVI SLJEDBENICI KRISTA …. ŽIVOT LJUBAVI ….

Moji pravi sljedbenici prožeti su Mojim Duhom, i ako u Moje ime čine znake i čudesa, Ja Sâm djelujem kroz njih … a njihov način života mora biti isti kao i Moj život na Zemlji kao čovjek, dakle to mora biti život u aktivnoj Ljubavi, i ako oni tad propovijedaju Moje učenje i Mene zazivaju za pojačanje toga što naučavaju, i oni će moći djelovati isto kao i Ja, čineći dakle čuda po kojima će ljudi prepoznati istinitost njihovog poslanja.

No ako ljudi dolaze u Moje ime i svijetu žele donijeti spasenje …. ako se izdaju za Krista, a ne žive poput Krista, niti njihovi znaci i čudesa neće biti stvarni, znači neće to biti djelovanje uz pomoć sile iz Mene, nego će ti ljudi znati koristiti sile prirode, no svoje sposobnosti neće otvoreno prizna(va)ti, nego će ljude ostavljati u vjeri da njima kao Božjim poslanicima sve sile stoje na raspolaganju, da bi se tako mogli domoći mnogih sljedbenika te umnožiti svoju zemaljsku vlast. Jer lažni kristi i lažni proroci samo traže priznanje, slavu i počast od strane ljudi. Oni teže svjetovnom bogatstvu, vlasti i ugledu, slavu ne daju Bogu, nego Ga se trude potisnuti i same sebe staviti na Njegovo mjesto ….

A njihovo djelovanje vi ljudi trebate prepoznati po tome što oni doduše propovijedaju u Moje ime, no u Moje ime ne čine znamenja i čudesa koja bi se istinski mogli nazvati čudesima. Jer lažna čudesa moći će vršiti svatko, no htjeti će ih vršiti samo oni ljudi koji su potpuno bez vjere, koji dakle stoje u najužoj vezi sa knezom tame, koji koristi svoju moć kako bi volju čovjeka pokorio svojoj volji. I to korištenje volje dovodi do stvarī koje čovjeku izgledaju kao čuda, sve dok se on sâm nalazi u duhovnoj tami ….

AMEN

Spread the Truth