Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2351 (Povjerenje u Boga… Obećanje: “Molite i primit ćete…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2351, 29 Svibanj 1942

POVJERENJE U BOGA… OBEĆANJE: ‘MOLITE I PRIMIT ĆETE…’

(Matej 7:7)

Do nedostataka povjerenja u Boga će doći sasvim izvjesno, kad se ljudi nalaze u velikoj zemaljskoj nevolji, a nemaju duboku vjeru …. vjeru u silu koja sve događaje na svijetu može promijeniti putem svoje volje. Čovjek vjere, s punim povjerenjem se prepušta toj sili, pošto on zna da mu Božja Ljubav i svemoć(nost) mogu i žele pomoći, čime je čovjek ispunjen vjerom, u odnosu na nevjernika u prednosti, pošto je na taj način često pošteđen straha i briga, dok nevjernik živi u neprestanom nemiru i brizi, jer se ne može obratiti nikome da mu taj nemir i brigu oduzme. 

Tako da je povjerenje u Boga uvjetovano dubokom vjerom, a povjerenje u Boga je opet istovremeno i od presudne važnosti za dubinu, tj. usrdnost molitve. Jer tko je pun povjerenja u Boga, taj će se u svakoj nevolji tijela i duše uteći Bogu i moliti Ga za (Njegovu) potporu …. zazivati će Ga u srcu, i na taj način se iskrena molitva uzdiže k Bogu. A nju Otac u Nebesima uslišava, pošto je Njegova Ljubav prema Njegovoj djeci tako ogromna, da ih ne može ostaviti u muci i brizi. Međutim, gdje nedostaje potpuno pouzdanje u to da Bog može i želi pomoći, tamo će se i molitva samo neodlučno uzdizati Bogu, i srazmjerno slaba će biti i pomoć. 

Proboj u snažnu vjeru je apsolutno neophodan, pošto o njemu ovisi iskrena molitva, čime se onda s Bogom puno lakše uspostavlja kontakt. Čovjek snažne vjere osjeća se Bogu bliže, i može moliti u duhu i u Istini, što znači, može prostodušno s Njime razgovarati, i utoliko prije će njegove molitve moći biti uslišene, jer, u dubokoj vjeri i s potpunim povjerenjem, Bogu upućena molitva mora bezuvjetno rezultirati ispunjenjem, pošto je Sâm Bog ljudima obećao dati ono za čim žude ….

‘Tražite, i dobit ćete …’ A što je Bog obećao, ostaje zauvjek i vječno Čista Istina …. Pa ako je On dakle ljudima dao obećanje da će im pomoći, mogu bez dvojbe i vjerovati da će On to i učiniti; tada će rasti povjerenje. I zemaljski život trenutno biva lakši za (pod)nositi, jer gdje vlastita snaga čovjeka nije dovoljna, tu pomaže snaga Božja, koju čovjek pun vjere može i hoće za-tražiti, pošto je Sâm Bog ljudima preporučio da Ga mole ako im je Njegova pomoć potrebna. Isto tako se može izmoliti i snažna vjera, i Bog će uslišiti i ovu molitvu, jer kad-god čovjek moli za duhovna dobra, nikad mu molitva nije pogrešna.

AMEN

Spread the Truth