Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2344 (Duša – Nositelj svih djela stvaranja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2344, 24 Svibanj 1942

DUŠA – NOSITELJ SVIH DJELA STVARANJA…

Supstance duše prikazuju u njihovom sastavu jednu iznimno vješto/fino konstruiranu formaciju koja bi ljudsko biće ‘pogodila’ kao čudesna ako bi ju mogao vidjeti. Ne postoji ništa što nije prisutno u ovoj tvorevini… Sve u stvaranju se u minijaturi može pronaći u duši budući su pojedinačne supstance bile oživljavale svako djelo stvaranja i prema tome su također zadržale oblik ovih prethodnih formi, koje se umnožavaju neprestanoim združivanjem i prema tome neprestano mijenjaju i usavršavaju ukupnu sliku. Shvaćanje ljudskog bića ne bi dostajalo da zamisli sva ova djela stvaranja, ipak jednog će dana, preplavljen od strane mudrosti i svemoći Stvoritelja, ugledati sliku koja mu otkriva najčudesniju veličanstvenost. Najmanje i najbeznačajnije djelo stvaranja opet sadrži tisuće minijaturnih tvorevina unutar sebe koje zauzvrat opet prikazuju sve što je reprezentirano u Božjem velikom djelu stvaranja. Ljudska je duša, međutim, nositelj svih ovih tvorevina, to jest, sastavljena je od bezbrojnih supstanci, od kojih je svaka već ispunila njezin zadatak u stvaranju i otud joj je bilo dozvoljeno ujediniti se zbog posljednjeg i najvećeg zadatka… da kompletira beskonačno dug zemaljski napredak kao ljudska duša. Ni jedno drugo čudesno djelo u svem Božjem velikom stvaranju nije tako izvanredno lijepo oblikovano kao ljudska duša… I dokaz je njezina savršenstva kada duša može ugledati sebe kao u ogledalu i percipirati svoju vlastitu slavu, to jest, kada ona vidi sebe u naj-sjajnijem svjetlu u mnogim tisućerostrukim oblicima i formacijama, i tako joj kontemplacija sebe same uzrokuje nezamislivu sreću budući je vizija cjelokupnog djela stvranja jedan preplavljujuće predivan doživljaj za dušu. I dušine kontemplacije neće nikada dokončati budući slika sebe opet i iznova preobličava; neprestano više čudesna djela stvaranja izranjaju budući su Božja čuda beskrajna a tako je i ono što Njegova Ljubav osigurava Njegovim živim tvorevinama koje su savršene i stoga prosvjetljene… One uvijek i stalno osjećaju Njegovu Ljubav i kao rezultat doživljavju uvijek rastuću sreću… Neće biti završetka, niti ograničenja onog što duhovno oko može promatrati… I ništa ne ostaje nepromijenjeno, što naznačava stanje blaženstva za biće koje se progresivno povećava i prema tome zahtjeva neprestanu transformaciju duhovne vizije bića.

AMEN

Spread the Truth