Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2339 (Zemaljska vlast…Fiasko…Nepravda i progoni…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2339, 17 Svibnja 1942

ZEMALJSKA VLAST …. FIASKO …. NEPRAVDA I PROGONI …. 

Zemaljske vlasti ne mogu ništa protiv Božanske vlasti, i gdje god one pokušavaju postići svoje ciljeve protiv potonje, tamo će one postiđeno pobaciti. Jer to je volja Božja, da Njegova vlast bude priznata i od onih koji se boje samo zemaljske vlasti. Tako da dolazi vrijeme gdje je čovjek lišen prava ako se neće pokloniti pred vlasti koja ne štuje Gospodara Neba i Zemlje …. Ljudi koji žive u vjeri u Boga, prepoznati će da ta vlast traži nešto što krši zapovjedi, i onda će joj uskratiti poslušnost ….  

To će biti jedno teško vrijeme, jer zemaljska vlast postupa sa svom surovošću tako da se čovjek mora odlučiti za Boga ili za (tu) zemaljsku vlast …. Kome je stalo do njegovog zemaljskog života, taj će Boga izdati i od svijeta će biti poštovan …. No tko Boga ljubi više nego svoj život, taj će biti naružen od strane svijeta, a prezir, nepravda i progoni njegova su sudbina. Jer čini se kao da pobjeđuje zemaljska sila …. No samo na kratko vrijeme …. Samo toliko dugo dok čovječanstvo jasno ne uvidi tko vlada tom zemaljskom vlašću …. Onda Sâm Bog stupa u akciju …. Dokazuje Svoju moć, dokazuje da je On Gospodar Neba i Zemlje (Matej 28:18)…. da zemaljska vlast ne može ništa protiv Njega, nego je nadvladana od Njegove sile. 

Jer onda je došlo vrijeme gdje čovječanstvo uviđa da ono ne može ništa spram prirodnih sila, kad mora priznati Upravitelja, volju koja je gospodar nad svakom zemaljskom voljom, tj. istu čini nedjelotvornom …. došlo je vrijeme kad su svi planovi i računi prevrnuti putem Božje intervencije, gdje ljudi ne mogu ništa, kolike god velike bile njihove sposobnosti ili autoritet. Oni će postati mali u odnosu na ono što Božja volja šalje ljudima …. oni će spoznati svoju nemoć i sami sebi će pokušati simulirati moć, tako što utoliko okrutnije postupaju spram onih koji priznaju Boga, te će im uskraćivati svako pravo.

No Bog je uz ove, i što je užasnije postupanje protiv njih, to očiglednija postaje volja Boga i Njegova neograničena moć. Postati će očigledna nemoć onih koji Boga niječu, koji Ga obeščašćuju i niječu Njegovu svemoć. I postat će mali tko se pravi velikim, postat će slab tko se pravi snažnim, a koji s punom vjerom  imaju povjerenja u Boga, na sebi će iskusiti snagu vjere i biti će snažniji nego moćnici svijeta …. Jer vjera može sve, pošto Bog ne dopušta da snažna vjera propadne, i On Sâm Sebe dokazuje kao onu silu kojoj mora biti podložno sve u Nebu i na Zemlji ….  

AMEN

Spread the Truth