Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2330 (Životni uvjeti u skladu sa stupnjem zrelosti duše… Znanje bića o tome unaprijed…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2330, 10 Ožujak 1942

ŽIVOTNI UVJETI U SKLADU SA STUPNJEM ZRELOSTI DUŠE… ZNANJE BIĆA O TOME UNAPRIJED…


Milost utjelovljenja kao čovjek, dodijeljena je biću jedino ukoliko je ono spremno poći ovim završnim putem odnosno, kada se njegova volja za to odlučila. Čim je suština (bit) prošla razvojni put u svim prethodnim utjelovljenjima, time je postigla razinu zrelosti koja je preduvjet za utjelovljenje kao čovjek, koja je također ipak različita, i stoga zahtijeva različite životne uvijete u posljednjem stadiju. I toj suštini… koja kroz povezivanje različitih supstanci tvori dušu… predstavljen je zemaljski život, kojeg ona treba proći u svrhu konačnog oslobođenja i još uvijek joj je slobodno izabrati želi li krenuti u život na Zemlji ili ne želi. Potpuno svjesna svog zadatka na Zemlji, sada preuzima na sebe zemaljski život, spremna da u ovom stanju pobijedi sve otpore i oslobodi se forme. Ona također upoznaje sudbinu koju treba podnijeti, ali ona prethodno gleda samo vanjske uvjete života, a ne njen duhovni razvoj, i osjeća se savršeno snažnom da savlada zemaljski život. Sukladno njenom stanju zrelosti, koje prethodno može biti postignuto u najrazličitijim stupnjevima, koje joj međutim uvijek dopušta da se utjelovi kao čovjek, sada joj je odobren zemaljski život, koji je više ili manje bolan i pun odricanja. Jer, duši trebaju biti ponuđene zadnje mogućnosti sazrijevanja, na način da se u tom kratkom zemaljskom životu može oblikovati u biće svjetla, ako ih iskoristi. No, njeni uvjeti života će uvijek biti takvi da ima priliku za živu Ljubavnu aktivnost, a njeno sazrijevanje će zavisiti od toga, u kojoj mjeri svoj život ispunja sa Ljubavnim djelovanjem. Zbog toga joj je ponuđena prilika u svim životnim uvjetima; voljan pomagati i služiti može također biti čovjek kojem nedostaje spoznaja, koji je stoga nesvjestan učinka (posljedica) njegovog načina života, u vječnosti. Duša se jedino treba odlučiti za dobro ili zlo na Zemlji, a ovo može napraviti u svakoj životnoj situaciji, čak i u najprimitivnijim uvjetima. Zemaljski uvjeti su međutim uvjetovani njenim razvojem u prethodnim stadijima. Ako je biće prethodno bilo iznimno instinktivno, onda se u zemaljskom životu mora boriti protiv svojih nagona i stoga mu trebaju određeni životni uvjeti, u kojima se duša može pročistiti. Duši nije ni na jedan način uskraćena mogućnost višeg razvoja, iako njoj izgleda da su joj životne okolnosti smetnja. Prepreke koje nudi zemaljski život svakom pojedinom čovjeku, moraju biti nadvladane, a ponekoj duši su potrebne veće zapreke, i stoga su joj dani (pridijeljeni) vanjski životni uvjeti na način da joj budu od koristi. Bog poznaje formiranje svake duše u njeno utjelovljenje kao čovjek, također poznaje njenu snagu volje,  i Njegova Ljubav nastoji olakšati razvojni put svakoj duši. Ako se duša trudi iskoristiti svaku priliku, onda će čovjeku također biti lako podnošljiva njemu određena sudbina, i Bog će skratiti njegov životni vijek, čim on teži duševno sazrjeti.

Božja Ljubav dovodi ljude zajedno na način da oni mogu služiti jedan drugome, da jedan može drugoga uputiti (podučiti), da jedan može drugome dati ono što ovome nedostaje, i tako je također svakom čovjeku ponuđen duhovni dar, iako u najrazličitijim oblicima i mjerama. Ali uvijek će ono što mu je ponuđeno biti dovoljno da mu pokaže pravi put kojim treba ići, i jedino njegova volja je odlučujuća, koje koristi će njegova duša izvući iz toga.

Znanje o Bogu je također predloženo (sugerirano) svakom čovjeku… ako ne od čovjeka čovjeku, tada su aktivna duhovna bića koja mu daju misaone upute, a uvijek je njemu ostavljena sloboda (prepušteno) da prihvati ili ne prihvati duhovni dar, odnosno da ono što mu je preneseno misaono ili pak od strane ljudi, povjeruje ili odbaci. A, budući da je Bog dao svakom čovjeku razum i slobodnu volju, onda je on i odgovoran kako raspolaže sa to dvoje. Svatko dobre volje je prepoznat od strane Boga, i dana mu je pomoć u skladu s tim. Ova pomoć je njemu već ranije dolazila, kroz beskrajno mnogo vremena, i suština bića prije njegovog utjelovljenja također zna da Božja snaga i Ljubav stoje uz njega… Ali, zemaljski život treba proći bez ikakvog sjećanja, da se ne ugrozi slobodna volja čovjeka. No, nijedna duša se ne utjelovljuje bez znanja o njenom zemaljskom putu, i sa punom voljom uzima na sebe ovo konačno utjelovljenje, u žudnji da se konačno (jednom zauvijek) oslobodi svake vanjske forme.

AMEN

Spread the Truth