Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2329 (Svjetlo… Ljubavna aktivnost… Razvoj naviše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2329, 10 Svibnja 1942

SVJETLO …. LJUBAVNA AKTIVNOST …. RAZVOJ NAVIŠE ….

Za duhovni razvoj naviše presudan je stupanj Ljubavi čovjeka kako na Zemlji tako i u onostranom. Razvoj naviše je rast u mudrosti i snazi, tako da Ljubav-ni život, tj. život u aktivnoj Ljubavi, stvorenju mora donijeti znanje i snagu …. Stvorenje mora postati primateljem svjetla i snage iz Boga i time se nalaziti u strujnom toku zračenja Ljubavi Boga, Koji je u Sebi svjetlo i snaga. Dakle Ljubav-na aktivnost će se izraziti samo čisto duhovno, neće se moći zabilježiti zemaljski uspjeh, nego je jedino duša primatelj tih dobara koja su rezultat života Ljubavi.

Te s obzirom na to ta blaga duši pripadaju i u onostranom, i stupanj zrelosti duše ovisi o punini tih blaga koje si je čovjek priskrbio na Zemlji i koja prenosi sa sobom u onostrano područje. Jer ako je duša primila puno, ima veliko bogatstvo, i s obzirom na to će moći i dijeliti …. ona je u svjetlu i svjetlo može isijavati, znači opet dalje davati svjetlo i snagu na vlastiti užitak. I opet je to Ljubav-na aktivnost, koja joj donosi viši stupanj zrelosti, tako da duša sve više stremi u visinu, u svjetlu prema pra-svjetlu ….

Koja punina svjetla joj je dostupna čovjeku je neshvatljivo, no svjetlo je kvintesencija duhovnog kraljevstva koje za stanovnike ima bića združena s Bogom …. I pre-ogromna je Milost Božja to da ljudi već na Zemlji mogu sudjelovati u toj punini svjetlosti (Kološanima 1:12), da mogu primati svjetlo i snagu, ako su voljni i otvore svoja srca, tako da im svjetlo pritekne u obliku znanja a ono im opet daje snagu da se razvijaju u vis, tj. da mogu djelovati u umnoženoj Ljubavi ….


AMEN

Spread the Truth