Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2327 (Božja volja ili dopuštenje…Slobodna volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2327, 7 i 8 Svibnja 1942

BOŽJA VOLJA ILI DOPUŠTENJE …. SLOBODNA VOLJA ….

Božja volja je presudna za svaki događaj u svijetu, čak i kad je on potaknut ljudskom voljom. Samo ono što Bog hoće ili što On dopusti može se dogoditi ili biti sprovedeno, pa i pored toga čovjek je odgovoran za svoju volju. Bog zna od vječnosti kako volju čovjeka tako i njene posljedice, pa opet, On ne sprječava ljude da svoju volju sprovode u djelo, no u skladu s tim djelima intervenira i Njegova volja tako da duševni spas (dobrobit) time može biti podržan. Zemaljsko događanje najčešće se zemaljski i odražava, a da Bog te zemaljske posljedice dopušta, ljudima često nije shvatljivo.

No Božja briga usmjerena je na duše ljudi …. Gdje su one u opasnosti, On intervenira, no samo na takav način da volja ljudi i pored toga ostaje nedodirnuta. On ih ne sprječava u izvođenju njihovih djela, čak i kad su zla, tj. ako se rađaju samo iz neljubavnosti. A to čini da ljudi dvojbe postojanje Boga Ljubavi, Mudrosti i svemoći. Nasilna intervencija bi isto tako učinila da oni dvojbe to samo postojanje, jer sve dok ne shvate da se sloboda volje ne smije ukinuti ako žele postati ono što bi trebalo da budu, neće ni razumjeti da je Božja intervencija potrebna samo za duhovni razvoj; jer će promatrati samo zemaljske događaje i njihove učinke na zemaljski život.

(8 Svibnja 1942) Ali uvijek je Božanska volja da sve što se događa na bilo kakav način duši može biti od koristi …. Da dakle čak kad je tijelo u opasnosti, duša može ostati neugrožena ili iz toga izvući velike koristi, već s obzirom na njenu volju. Ljubav Boga prema Njegovim stvorenjima je tako velika, da On uistinu ne bi dopustio da se dogodi išta što bi ljudima bilo prepreka na putu uspona, a to je smisao i svrha zemaljskog života. No s druge strane On pušta i protusili svaku mogućnost za razvoj, kako bi se slobodna volja sama odlučila. Ako je ta slobodna volja naklonjena zlu, On ljude i pored toga neće učiniti neslobodnima, pošto bi to bilo protiv Božanskog reda. No toj zlu okrenutoj volji On sukladno dozvoljava i posljedice toga što je ta volja prouzročila. A te posljedice moraju doduše biti zemaljski izrazito pune patnje, (k)ako bi za sobom povlačile duhovni napredak, inače čovječanstvo ne uči odustajati od zla i sve više bi potpadalo toj sili. 

Duhovno stanje ljudi je odlučujuće za to da li i kada Sam Bog intervenira i staje na kraj lošim silama. Okreće li se volja ljudi Bogu, onda je sila zla slomljena, i ona ne nalazi mjesto gdje može uspješno djelovati …. Bog ju ne sprječava, no sami ljudi ju mogu omesti, i posljedično tome oni su sami putem svoje suglasnosti ili pak odbijanja povoljni ili ometajući čimbenik za to što se događa. Loša djela nikada ne mogu biti Božja volja, no ona mogu biti izvedena samo ako se Njegova volja ne postavi protiv njih …. Pa tako On dopušta ono što sama volja ljudi pobudi, kako bi oni putem učinka svoju volju sami promijenili i tako došli bliže svom stvarnom cilju, tj. okrenuli se Bogu.

No to ne isključuje da Bog Sam intervenira, ako On to smatra potrebnim …. Jer i djelovanju loše sile su postavljene granice, koje ona ne smije preći …. Ali ako joj je ljudska volja još naklonjena, onda će se i Božanska intervencija za ljude zemaljski krajnje mučno odraziti, jer opet je duša to što je u opasnosti i putem te intervencije treba biti oslobođena. Ako se obraća pažnja samo na svjetovne događaje i njihove rezultate na zemaljski život, onda će teško od strane ljudi biti priznato da je odlučujuća Božja volja, i posljedično će Bog biti odbacivan od strane onih koji zemaljskom životu ne pripisuju nikakav dublji smisao niti svrhu, pošto oni nisu prepoznali mudro i Ljubav-no vodstvo, koje kroz patnju i muku želi postići približavanje k Sebi uz poštovanje slobode volje ljudi ….

AMEN

Spread the Truth