Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2325 (Duhovna aktivnost je važnija od Zemaljske aktivnosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2325, 6 Svibanj 1942

DUHOVNA AKTIVNOST JE VAŽNIJA OD ZEMALJSKE AKTIVNOSTI…


Ništa vam neće nadomjestiti duhovno bogatstvo, kada vi napustite ovaj zemaljski život, te stoga ne brinite toliko mnogo o zemaljskom, nego uvijek jedino mislite na oblikovanje vaše duše. Zemaljska aktivnost se treba doduše obavljati savjesno, no gdje je čovjeku postavljen jedan duhovni zadatak, on ima prednost pred zemaljskom aktivnošću. Ne postoji ništa što bi bilo hitnije od brige za duše bližnjih, a zemaljska aktivnost je često samo sredstvo do cilja, da se duše koje su se našle u nevolji dovedu u blizinu Onoga, Koji im može i želi pomoći, ako Njegovoj pomoći nije suprotstavljen nikakav otpor. Zemaljska aktivnost ne smije na nijedan način biti prepreka za pružanje (obnašanje) skrbi, tamo gdje je ona potrebna, budući su nebrojeni ljudi spremni za prvo, no malo je onih koji se okreću jednoj takvoj aktivnosti, koja služi na spasenje duše bližnjeg. Razmislite o tome, u kakvoj se nevolji trenutno nalaze duše na Zemlji, i također prepoznajte potrebu za vašim djelovanjem, jer kroz vas Sam Bog želi djelovati, i vi Njemu trebate vjerno i neograničeno stajati na raspolaganju… Vi trebate uvijek biti spremni za njega, ako On vas treba, i vi ne trebate promišljati da vi kroz to zanemarujete zemaljski zadatak… Jer, duša je važnija od tijela, i rad koji se nje tiče, uvijek će od Boga biti blagoslovljen.

AMEN

Spread the Truth