Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2323 (Uređene misli… Aktivnost podučavanja… Božja zaštita…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2323, 4 Svibanj 1942

UREĐENE MISLI… AKTIVNOST PODUČAVANJA… BOŽJA ZAŠTITA…

Misaona aktivnost prosvijetljenog čovjeka je uređena, odnosno, njegove misli nisu nepostojane i nepovezane (nesuvisle), nego jasne i dosljedne, i ako on sada ove misli želi komunicirati bližnjemu, to će njemu također biti razumljivo, čim i on duhovno nastoji i žudi Istinu. Jer, to izvode snage koje stoje u Istini, da Istina bude tako ponuđena, da ona može biti shvaćena, ako postoji volja za Istinom. Ali, sada se susreću različiti stupnjevi zrelosti, pa stoga i različite sposobnosti za prihvaćanje Istine, kada je ova prenesena od duhovnog bića koje stoji u znanju. Dubina (iskrenost, prisnost, srdačnost) povezanosti s Bogom povećava sposobnost prihvaćanja, budući ona također odgovara stupnju Ljubavi čovjeka. I sada će čovjek, čiji život je djelovanje u Ljubavi, obratiti pažnju na svaki pokret u sebi, i stoga će u sebi čuti glas Duha. Posljedično on može biti podučen od Duha u sebi, i biti uveden u svu mudrost iz Boga. A ono što će mu onda biti posredovano u znanje od Duha u sebi, to će on i shvatiti, jer se Duh ne objavljuje na nerazumljiv način, nego On podučava čovjeka uvijek i uvijek iznova, dok ponuđena mu ideja ne postane duhovna svojina, i on bude sposoban nju sada razumljivo razdijeliti. Stoga se nikada ne može govoriti o duhovnom djelovanju, kada duhovni dar ostaje nerazumljiv… Čovjek može razumski nešto prihvatiti i željeti razdijeliti… on će to bližnjima tako dugo nepovezano nuditi, dok god je to tek njegovo racionalno razmišljanje… dok će darovi Duha biti ponuđeni u povezanosti, budući njihovi darivatelji… duhovne snage koje omogućavaju da u duh čovjeka dotječe Božje zračenje, svjetlo, tj. znanje… vode brigu o tome da njihovi darovi budu tako prihvaćeni kako su od njih bili dani. Ako je čovjek voljan primljeno duhovno dobro razdijeliti bližnjemu, onda je djelovanje Duha neograničeno, odnosno, Duh iz Boga sada vodi  njegove misli i njegove riječi, tako da bližnjemu bude preneseno samo ono što je za njegovu dušu korisno, a to je svaki put Istina. Čista Istina je tamo gdje Božji Duh djeluje, i bit će također tamo gdje se volja čovjeka spremno izjašnjava za razdjeljivanje… jer Sam Bog podučava ljude koji Mu žele služiti i izgrađuje ih kao učiteljske snage, tako da oni mogu okrenuti prema bližnjima istu Istinu, jer ju ovi ne žele primiti direktno. I On ih opskrbljuje snagom jasne spoznaje i prosudbe, budući je njihov zadatak prevažan da oni ne bi stajali pod Njegovom zaštitom… Istina treba biti dovedena na Zemlju kroz ljude koji su Mu potpuno predani, i stoga im On jamči i Njegovu posebnu zaštitu.

AMEN

Spread the Truth