Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2321 (Predispozicija… Nagoni u pred-stadijima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2321,  3 Svibanj 1942

PREDISPOZICIJA…NAGONI U PRED-STADIJIMA…

Čovjekova predispozicija njega ne oslobađa od toga da mora odgovarati za svoje postupke i razmišljanje. Jer, svakom čovjeku stoji na raspolaganju snaga i milost, da zagospodari svakom lošom predispozicijom, samo ako on želi. Pored toga, duša je u utjelovljenju kao čovjek preuzela osobine, koje je ona vrlo lako mogla odložiti u njenim ranijim preoblikovanjima, a sada su joj kao čovjeku dodijeljeni zadaci koji odgovaraju njenoj sadašnjoj predispoziciji, odnosno, koji duši pružaju mogućnost da uspješno izađe iz borbe protiv ove predispozicije. No, uvijek mora u tome biti aktivna slobodna volja, a i nju Bog osnažuje u skladu sa stavom prema Njemu. Ako je čovjek prikupio volju da Boga moli za pomoć u borbi protiv sebe samoga, protiv vlastitih slabosti i mana, onda čovjeku također pritječe i snaga da sebe oslobodi od toga. To zaista traži pojačanu borbu, od koje međutim čovjek ne može biti pošteđen, jer je duša u pred-stadijima prekoračila njoj postavljene granice… odnosno, duhovno, koje je imalo prebivalište u već olabavljenijoj (manje ograničavajućoj) formi, koristilo je ovo labavljenje do krajnjih granica koje su mu bile postavljene. To je u određenoj mjeri dovelo do najvećeg razvoja nagone, koje ono sada u utjelovljenju kao čovjek opet mora prigušiti, što zahtijeva povećanu snagu volje. Isto tako se duhovno može u pred-stadijima suzdržati (moderirati, sebe ublažiti, učiniti sebe umjerenim), dakle, njemu postavljena ograničenja ne koristiti u potpunosti, što onda ima za posljedicu manje tešku borbu višeg razvoja na Zemlji. Uvijek je međutim bila uzeta u obzir predispozicija u životnim uvjetima u kojima biće, sukladno svojoj predispoziciji, također ima mogućnost postati njenim gospodarom. Vidljivo je da se neki ljudi moraju teže boriti, no od njega se nikada neće tražiti nešto nemoguće, jer mu u svako vrijeme stoje na raspolaganju neizmjerna snaga i milost, no ove od njega samoga moraju biti zatražene, budući je duša prethodno na naopak način koristila njoj odobrenu slobodu, i ovo ju ne oslobađa odgovornosti.

AMEN

Spread the Truth