Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2308 (Poruka od Boga ili od ljudi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2308, 21 Travanj 1942

POUKA OD BOGA ILI OD LJUDI… DUHOVNA OHOLOST…


Radi se o izvjesnoj duhovnoj oholosti kada čovjek, koji nije poučen od Boga, umišlja da je mudar. Znanje koje je on primio od ljudi, najvećim je dijelom rezultat razumskog razmišljanja uz korištenje utvrđenih učenja, i ovo znanje može odgovarati Istini, ukoliko ova učenja imaju za ishodište djelovanje Duha u ljudima. Takva učenja će također uvijek izgledati kao Istina ljudima koji se svojim načinom života iznova dovedu u stanje koje dozvoljava djelovanje Duha u njima… Ali, ako je potonje postalo nemoguće kroz neispunjavanje uvjeta koji su nužni za djelovanje Duha u čovjeku, čista Istina će biti prožeta zabludom (pogreškom), jer tada čovjek oslobađa pristup također onim silama koje se bore protiv Istine. Ali, i onda čovjek također pretpostavlja kako stoji u Istini, i s uvjerenjem će istupati za ono što sada više nije Čista Istina, nego je, kroz djelovanje Božjeg neprijatelja, zabluda. Da je ovaj čovjek sam prosvijetljen Božjim Duhom, morao bi prepoznati gdje se umetnulo djelovanja protivnika, i tako bi on nužno morao odbaciti ono što nije Božansko djelovanje Duha. No, samo razumskim istraživanjem on neće moći nadomjestiti djelovanje Duha, što on ipak vjeruje, i to je duhovni ponos (bahatost), to je duhovna oholost, koja ponovno sprječava prodiranje u Istinu. Ali, čovjek najčešće postavlja razumsko razmišljanje iznad djelovanja Duha, pa stoga nikada ne može biti uvjeren da je jedino potonje jamstvo za Čistu Istinu, i procijenit će višim mudrost onih koji su duhovno znanje preuzeli, i sami ga nastoje racionalno dokučiti. Razumsko razmišljanje nikada ne treba izjednačiti sa djelovanjem Duha, jer se uvijek radi o ljudskom djelovanju nasuprot Božanskog djelovanja koje, razumljivo, treba biti vrjednovano sasvim drugačije. Ali, sve dok čovjek ne prepoznaje djelovanje Duha, ne može mu niti biti dano potpuno razjašnjenje pitanja koja se tiču vječnosti. Jer, njih ne može nikada čovjek odgovoriti, nego upravo Božji Duh, koji se objavljuje čovjeku i objašnjava mu stvari koje potpuno izmiču ljudskom znanju i ljudskom razumijevanju. Međutim, Božji Duh nikad ne griješi, i također nikada ne može biti objašnjen djelovanjem zlih sila, zbog čega znanje stečeno putem djelovanja Duha nesumnjivo nadilazi razumsko znanje, i ono je jedino jamstvo za Čistu Istinu.

AMEN

Spread the Truth