Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2269 (Vjera u djelo Otkupljenja, Milosti, osnažena volja…)

Print Friendly, PDF & Email

BerthaDudde, br. 2269, 19 Ožujak 1942

VJERA U DJELO OTKUPLJENJA, MILOSTI, OSNAŽENA VOLJA…


Ljudi sami sebi moraju pripisati, ako ne nalaze ispravan odnos s Bogom, jer oni ne čine ništa kako bi stekli milosti djela otkupljenja. Snaga volje će popustiti u onih čija je vjera u Isusa Krista i Njegovo djelo otkupljenja slaba, jer oni mogu dobaviti snagu jedino kada priznaju Kristovo djelo otkupljenja, i koriste se milostima stečenim kroz Njegovu smrt. Isus je znao o slabosti ljudske vjere, i otuda proizlazećoj slaboj volji, a On je također znao da se ljudi sa tako slabom voljom nikada ne bi mogli osloboditi iz vlasti protivnika. I stoga je On pretrpio bolnu smrt na Križu… On je donio iznimno snažnu volju, i ponudio je ovu volju Ocu na nebesima za cijelo čovječanstvo, tako da svatko tko prizna ovo Njegovo djelo otkupljenja, također može od Boga zatražiti jaku volju,a Bog snaži volju ljudi,kada oni vjeruju u Isusa Krista kao Otkupitelja svijeta. Jer oni su Njegovi sljedbenici, oni su Njegovi izbavljeni, kada se u njima probudi volja da se dopuste izbaviti od strane Njega. Ne postoji drugi način za izbavljenje nego kroz Njega, i tko sada, u vjeri u Njega, želi postati slobodan od moći koja ga tlači, on će također primiti snagu da svoju volju dovede do izvršenja, odnosno, također će moći napraviti sve ono što mu pomaže naviše… on će moći uspostaviti vezu s Bogom, on će Ga moći iskreno moliti, postat će sposoban ljubiti, stoga će biti voljan služiti i davati, i time će se moći uvijek više iskreno povezati s Bogom. Neće mu nedostajati snaga i njegova volja će uvijek biti okrenuta Bogu. Ovu milost je Isus Krist stekao za ljude kroz Svoju smrt na Križu… On je kroz Svoju smrt želio svim ljudima olakšati duševno sazrijevanje, i stoga On sada mora tražiti vjeru u Njegovo djelo otkupljenja, jer ako ljudi ne mogu vjerovati, oni također nikada neće iskoristiti Njegove milosti, a onda neće nikada postati sposobni sebe izbaviti vlastitom snagom, odnosno, biti ljubavno aktivni vlastitom snagom, i nikada neće moći odoljeti napadima protivnika. Jer, moć Božjeg protivnika je bila vrlo velika prije djela otkupljenja, i još je nepromijenjena (neslomljena) za ljude koji ne priznaju Isusa Krista i Njegovo djelo otkupljenja. Naspram njih on još ima veliku moć, koja utječe tako, da je volja slaba, te oni nisu u stanju ostvariti ono što žele…oni će uvijek podleći kušnjama koje im protivnik polaže na put, jer Bog ne stoji pomoćno na njihovoj strani, budući Ga oni ne priznaju, stoga ne koriste Njegovu pomoć, Njegovu milost. Uzaludna je borba koju ovi ljudi sada vode; oni će uvijek iznova pasti natrag u svoje poroke (pogreške, mane) i slabosti, jer ne traže (ne žude) svjesno milosti djela otkupljenja, o kojima je Bog učinio ovisnim oslobođenje od moći protivnika.

AMEN

Spread the Truth