Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2247 (Prepoznavanje Istine povlači za sobom dužnost njezina zastupanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2247, 1 Ožujak 1942

PREPOZNAVANJE ISTINE POVLAČI ZA SOBOM DUŽNOST NJEZINA ZASTUPANJA…

U svijetu izrugivača i hulitelja Istina će teško biti sposobna sebe ustanoviti, jer oni niječu sve što je Božanske prirode i prema tome također Istinu koja dolazi od Boga. Ali svaka osoba koja zna Istinu, koja ju stoga prepoznaje, je unatoč tome obavezna nju braniti i zastupati, čak pred onima koji se uvijek žele boriti protiv Istine. Odstupiti od Istine  u njihovom slučaju bi bilo isto kao pokoriti se protivniku Istine. Protiv Istine će se uvijek voditi borba, jer ona dolazi odgore… međutim, ljudi materijalističkog uma jedino žele priznati ono što dolazi od dolje, iz svijeta, a to će uvijek proturječiti Istini. Ako će Istina biti raširena svijetom njezin zastupnik ne smije ni u kojem slučaju ljubiti svijet, niti se smije bojati ljudi koji ga žele spriječiti širiti Istinu, namjesto, tako što će se kompletno odreći svih zemaljskih prednosti, on mora radije biti voljan žrtvovati njegov život nego uskratiti Istinu ili govoriti protivno njegovu uvjerenju. Ovom zahtjevu doista nije lagano za udovoljiti; naposlijetku, čovjekov fizički život je i dalje previše vrijedan da bi se od njega odustalo poradi Istine koju bližnja ljudska bića ne žude i koja će više vjerojatno biti odbačena. A ipak to je očekivano od strane Boga čim je On smatrao ljude dostojnima primiti Istinu od Njega. Prepoznavanje Čiste Istine je također obaveza njezina predavanja dalje i obavještavanja neobavještene osobe o Božjoj aktivnosti. I ako ljudi tretiraju ovaj dar sa neprijateljstvom ljudsko biće ne smije postati zastrašen i plašljivo govoriti ili šutjeti, namjesto, on bi trebao neustrašivo ustati za Istinu gdje vladajuća sila zahtijeva tišinu. Jer, naposlijetku, Bog Osobno je Kojeg on zastupa… A obaviještena osoba ne bi nikad trebala zanijekati Boga što bi, međutim, on napravio ako bi skrenuo od Istine, to jest, ako bi rekao nešto protivno onome što zna što se ne podudara sa Istinom ili neupitno dozvoljava neistini da bude raširena kada ju on prepozna kao takvu. Čim ljudsko biće niječe Boga on postaje slab, u drugu ruku, ako zagovara Istinu, pritok snage da stoji čvrsto naspram svakog neprijateljskog argumenta će mu nadoći. I on će ostati pobjedonosan nad podrugivačima i huliteljima koji jedino podupiru (i osjećaju naklonost spram) laži i prema tome se uvijek bore protiv Istine.

AMEN

Spread the Truth