Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2237 (Rad na duši… Samonadvladavanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2237, 17 Veljača 1942

RAD NA DUŠI… SAMONADVLADAVANJE…

Što neumornije čovjek radi na sebi, to uspješnije je njegovo nastojanje, jer onda on ima ozbiljnu volju za Boga, a ova također na sebe privlači i potporu snage, koja opet osigurava duhovni napredak. Rad na duši zahtijeva nadvladavanje sebe samoga, i stoga je on moguć jedino kada čovjek neprestano prakticira samoodricanje. Ono što je korisno duši, tijelu uvijek znači odricanje ili žrtvu, a za to je potrebna snažna volja, koja je okrenuta više duši nego tijelu. Jedino pod zapostavljanjem tijela, postiže se duhovni uspjeh, a upravo to čovjeku tako teško pada, budući će se tijelo uvijek gurati naprijed sa svojim željama, dok se duša gotovo uvijek mora zadovoljiti ako ju volja čovjeka opskrbi oskudno. A otuda, duša može napredovati u razvoju jedino kada je opskrbljena (razmotrena, uzeta u obzir) više od tijela. Onda čovjek ne može učiniti dovoljno u skrbi za svoju dušu, on mora neprestano prakticirati Ljubav, a to onda povlači za sobom i mudrost… spoznaju. A čim čovjek spozna, on ne može drugo nego sebe podložiti Božanskoj volji, dakle činiti ono što postiže spasenje duše. Tko jedino teži ispunjavanju Božje volje, njemu će Božanska volja biti i objavljena, i onda će se on dobrovoljno odvojiti od materije, od dobara svijeta… te posljedično on neće ni obraćati pažnju na ono što godi tijelu, i on će uvijek jedino skrbiti da prikupi duhovno dobro, budući mu zemaljska dobra više ne izgledaju privlačno. A tek je ovo stanje koje donosi blagoslov za čovječanstvo, da ono može zanemariti svijet i njegova dobra, i da se okreće duhovnom iskustvu. Tada ljudi misle, slušaju i gledaju drugačije, odnosno uvijek opskrbljujući (razmatrajući, uzimajući u obzir) njihove duše, a tek ovo je duhovni napredak, koji se temelji na izvjesnom odricanju, na samonadvladavanju, na unutarnjoj borbi protiv onoga što je udio protivnika. A tko ozbiljno teži Bogu, on rado i radosno daje ono što je njemu od koristi za tijelo, budući on razmjenjuje za nešto dragocjenije… za povišen stupanj zrelosti duše.  

AMEN

Spread the Truth