Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2233 (Nebesko blaženstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2233, 12 Veljače 1942

NEBESKO BLAŽENSTVO…

(1 Korinćanima 2:9)

Svako poređenje naumljeno ilustrirati blaženstva Neba ljudima bi bilo neprikladno, jer ništa na Zemlji ne može čak ni ugrubo opisati te radosti, ništa se sa njima ne može porediti ako bi se pokušaj učinio da se njihova slika otkrije ljudima. Dušina beskonačna sreća u vječnosti nije prouzročena nečime opipljivim, to je isto tako razlog zašto čovjek ne može bilo što zamisliti, namjesto toga, on se mora zadovoljiti obećanjem Gospoda ‘Oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti su ušle u srce čovjekovo stvari koje Sam pripremio za one koji Me Ljube…’ Znanje o užicima vječnog života bi, u stvari, bilo izuzetno nepogodno za sazrijevanje duše, budući ljudsko biće treba postati savršeno i time mora biti dobro u skladu sa svojom vlastitom pobudom a ne poradi nagrade. Što savršeno biće može očekivati u vječnosti će ga učiniti tako neopisivo sretnim, da bi ljudsko biće isto tako učinilo sve baš kao što bi i trpjelo bilo što ovdje kada bi on znao stupanj blaženstva; kada bi znao od čega se to blaženstvo sastoji. On jedino može biti obaviješten o činjenici da je osjećaj Ljubavi odlučujući u onostranom, da bez njega nikakva sreća nije zamisliva, da Ljubav povezuje sve i da ovo stvara stanje blaženstva koje je nezamislivo za ljude na Zemlji. Jer na Zemlji je Ljubavi opadajuće manje u poredi sa stupnjem Ljubavi svjetlosnih bića u onostranom; posljedično tome, ljudsko biće ne može zamisliti da je Ljubav savršen primjer kvalitete (epitome) blaženstva, premda je Ljubav na Zemlji, to jest, dobro-dušna aktivnost i osjećaj Ljubavi, već doživljen i žudi se za njim na Zemlji kao za nečim što daje užitak, jednom kada je poznat ljudskom biću, jer jedino Božanska Ljubav uzrokuje sreću, Ljubav koja daje, time nesebična. Žudeća Ljubav jedino donosi sreću ako je predmet žudnje Bog i Njegova Ljubav… budući ova žudeća Ljubav istovremeno rezultira u ispunjenju, budući Božanska Ljubav teče ka svakoj osobi koja za njom žudi. Ako Ljubav spram Boga već na Zemlji uzrokuje sreću, koliko će puno sretnije biti biće u vječnosti ako se Bog, u Njegovoj beskonačnoj Ljubavi, njemu približi i zadovolji njegovu goruću žudnju… Užici ove ispunjene čežnje su neopisivi i ne mogu se izraziti u riječima budući je to čisto duhovni proces pod uvjetom da biće pronađe sjedinjenje sa Bogom i primi Njegovo zračenje Ljubavi. Posljedično tome, ni jedno ljudsko biće ne može zamisliti što je vječno blaženstvo sve dok on i dalje živi na Zemlji, jer Bog čuva ovo znanje skrivenim od njega sve dok nije postigao duhovnu zrelost kako bi stekao uvid u duhovno kraljevstvo koje će mu otkriti vječnu slavu ako je to Božja volja.

AMEN

Spread the Truth