Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2211 (Posljednji Sud… Uznešenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2211, 14 Siječanj 1942

POSLJEDNJI SUD… UZNEŠENJE…

(1 Solunjanima 4:16, 17; Izaija 65:17; 2 Petrova 3:7, 10, 13)

Posljednji Sud će doći iznenada i neočekivano za sve ljude (Matej 24:36-42; 1 Solunjanima 5:2, 4; 2 Petrova 3:10). I pogubit će svako stvorenje na Zemlji, jer Zemlja će se sama u sebi promijeniti. Sve što se može nazvati živim će biti uništeno od strane jarosne/žestoke uništavajuće vatre koja će promijeniti izgled Zemlje do neprepoznavanja za ljude koji ju trenutno nastanjuju (2 Petrova 3:7, 10). Ipak on će im biti proglašavan budući će među njima biti nekolicina koji će živjeti na staroj baš kao i na Novoj Zemlji, i oni će svjedočiti o čudima koja je na njima izvršio Bog. Jer oni će doživjeti uništenje stare Zemlje u tijelu a ipak nisu njime afektirani, jer Gospod će im pristupiti, i On će ih podignuti i odnijeti sa Zemlje. Ovih nekolicina su snažni u vjeri i privrženi Bogu u Ljubavi, oni žive u skladu sa Božjom voljom i postavljeni su pod užasan pritisak od strane onih ljudi kojima nedostaje sve vjere. I prema tome su u krajnjoj opasnosti i biti će izbavljeni od strane Gospoda Koji će doći i Osobno ih dohvatiti. I razdvajanje će se dogoditi (Matej 25:31-33); dobro će biti razdvojeno od zla, vjernici od nevjernika… Bog će prisvojiti/oteti Sotoninu moć nad duhovnom supstancom prognanom opet u krutu formu… I tako će Zemlja biti nanovo oblikovana…

Ništa neće ostati u njegovoj staroj formi budući je vrijeme dokončalo koje je Bog dao duhovnim bićima za oslobađanje od forme… To će biti nova era u periodu spasenja koja će biti shvaćena sa iznenađenjem od strane ljudi koji će biti vraćeni na ovu novo oblikovanu Zemlju kako bi postali jezgrom nove generacije (u smislu: praroditeljima novih naraštaja ljudi na Novoj Zemlji). Oni će znati o staroj Zemlji i sada će živjeti na novo oblikovanoj Zemlji… Oni će prepoznati veličinu Boga, Njegovu mudrost i svemoć i Njegovu beskonačnu Ljubav, jer njihovim će očima biti predstavljena scena koju će oni apsorbirati sa čuđenjem i poštovanjem. To je carstvo mira, očaravajuće i prekrasno za promatrati sa najraznovrsnijim rasporedom izuzetno ljupkih tvorevina, ipak potpuno različitih od onih na staroj Zemlji. I ljudi će klicati i sretno se radovati zbog toga što im je bilo podareno blaženstvo da nastanjuju Novu Zemlju. I užasi doživljavanja Posljednjeg Suda će iščeznuti iz njihovih umova, premda ih on nije bio afektirao. Jer Bog će dopustiti da se događaj koji nosi uništenje svemu što živi na Zemlji dogodi pred njihovim očima, ipak oni će se iz njega izvući neozlijeđeni budući će ih Bog u tijelu maknuti na mjesto mira dok On nije ostvario djelo preoblikovanja i onda će ih povratiti opet na Zemlju. Onda će Ljubav, mir i sklad sjediniti ljude kojima je bilo dozvoljeno doživjeti ovaj proces transformacije; oni će slaviti Boga, dati zahvale Njemu i obožavati Ga sa vrlo dubokim poštovanjem, oni će živjeti u skladu sa Njegovom voljom i Bog će ih blagosloviti i pustiti novu generaciju da proizađe iz njih koja ne može biti ugnjetavana od strane protivnika (Sotone) jedno dugo vrijeme, budući mu je sva moć/snaga bila oduzeta. I ovo će biti vrijeme mira i sjedinjenja sa Bogom, jer Bog će ostati u njihovoj sredini budući ljubav boravi unutar ovih ljudi (Otkrovenje 21:1, 3, 4).

AMEN

Spread the Truth