Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2203 (Knjiga nad knjigama… Svjetiljka bez ulja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2203, 5 Siječanj 1942

KNJIGA NAD KNJIGAMA… SVJETILJKA BEZ ULJA…

Svjetiljka bez ulja je tek prazna posuda koja ne služi svojoj svrsi; ona ne emitira nikakvo svjetlo budući joj nedostaje hrane koju svjetlo mora neprestano primati. Čak Sveto Pismo mora biti smatrano samo za knjigu sve dok ono nema nikakvog istinskog svjetlo-rasprostirućeg učinka, to jest, sve dok ne rezultira u duhovnom prosvjetljenju… Sveta Pisma mogu doista ponuditi najdubokoumniju mudrost nekome tko, sa apsolutnom vjerom i ka Bogu-naklonjenom srcu, žudi iz Nje crpsti mudrost, prema tome, čim samo ljudsko biće dokaže svoju glad za svjetlom kroz tu žudnju. Onda Knjiga nad Knjigama neće biti tek prazna posuda nego će postati izvor svjetla namjesto toga… Mudrost ljudskog bića će se povećati budući on žudi hranu za njegov duh i ova prehrana pretvara njegovo unutarnje svjetlo u blistavi plamen čija sjajnost sija nadaleko i naširoko i može osvijetliti najcrnju noć. Riječ Božja je blagoslovljena sa Njegovom snagom i oni koji mogu primiti Riječ od Boga direktno će prema tome neprestano biti prožeti Božjom snagom. I ova snaga također teče ka osobi koja prihvaća Riječ sa istom dubinom osjećaja gdje je ona učinjena dostupnom za sve ljude, sve dok on žudi prihvatiti Božansku mudrost, sve dok je njegova jedna i jedina žudnja svjetlo. Jer Bog će zadovoljiti svaku glad za Njegovom Riječju, On će dati gdje je žudnja prisutna. Stoga, srce mora čeznuti za duhovnom ishranom, onda će mu biti ponuđena u obliku znanja, jer svaka Riječ u Svetoj Bibliji će onda postati jasna osobi i znanje će mu biti prijatno i zadovoljit će ga. Ali koliko često čovjek samo čita pisanu Riječ bez da Joj dopusti da govori njegovu srcu… kako često njemu nedostaje smisao i razumijevanje za ono što čita budući on podbaci zamoliti za milost razumijevanja, i onda Knjiga nije od veće vrijednosti nego druga knjiga koja poslužuje samo za ubijanje vremena. Ali onda svjetiljci nedostaje ulja, ona je bez svjetla i tek je prazna posuda koja podbacuje ispuniti njezinu svrhu, jer ona ne zrači svjetlo i prema tome niti ne može osvijetliti čovjekovo srce. Riječ Božja dolazi k svakoj osobi koja žudi za Njom, jer Bog Osobno je Riječ, i On Sebe otkriva u Riječi na mnoge različite načine svakome tko stremi spram Njega… On mu daje Istinu mentalno ili okuplja ljude zajedno i govori kroz njih, ili ih adresira kroz Knjigu nad Knjigama. Ali voljnost da se primi Božanska Riječ mora uvijek biti prisutna tako da njegove žudnje mogu biti uslišene. Onda će duh Božji biti uvijek na djelu, bez obzira kako i gdje ljudsko biće prima Božansku Riječ, budući duh Božji može jedino biti učinkovit gdje je glad ljudskog bića za duhovnom prehranom, za svjetlom, očigledna. Ovo također isključuje svaku pogrešku, jer čak gdje se potonja pojavila kroz ljudsku volju, duh Božji će tako voditi misli osobe da će Ju on razumjeti ispravno i tako će njegovo znanje korespondirati sa Istinom. Onda će njegovo znanje nalikovati svjetlu koje blistavo sjaji u svim pravcima i šalje svoj sjaj u tamu. I on može crpsti iz ovog znanja u svako vrijeme i svugdje… Duh Božji je uvijek voljan distribuirati znanje; gdjegod iskrena želja postoji srce će biti nahranjeno, jer Božja je volja da će ljudska srca postati blistavo osvijetljena. Njegova je volja da Njegova Riječ neće jedino biti čitana ili slušana na površini nego da treba u Nju dublje prodrijeti, tako da će Ona ostati kao duhovno znanje i biti će dušino bogatstvo u vječnosti jednog dana.

AMEN

Spread the Truth