Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2202 (Proizvoljni povratak na Zemlju nije svrsishodan…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2202, 4 Siječanj 1942

PROIZVOLJNI POVRATAK NA ZEMLJU NIJE SVRSISHODAN…


Biti začet u tijelu je povlastica koja može biti dodijeljena biću tek onda kada je ono doseglo za to nužnu zrelost. Određeni stupanj zrelosti je stoga uvjet za utjelovljenje na Zemlji. Sada, ovo stanje zrelosti može biti povećano nakon isteka zemaljskog vremena, ono može ostati jednako, ali također može biti zabilježeno i nazadovanje…. Prema tome, život poslije smrti u vječnosti, sada je… svjetlo… sumrak ili tama. Biće u onostranom uvijek prima naknadu za svoj zemaljski put, ali drugačije nego to čovjek pretpostavlja. Prepoznavanje promašenog zemaljskog života, već je izvjesni duhovni napredak u onostranom, stoga već stanje puno nade, koje biće također prepoznaje kao ugodno, jer čim to prepozna, počinje uspon, jer ono stremi uvis. No, takvo biće nikada neće željeti još jednom proživjeti put na Zemlji, jer ono u onostranom ima istu mogućnost, sebe razviti naviše kroz služenje u Ljubavi. Jedino je beznadno stanje, gdje biću još nedostaje raspoznavanje. Jer, tamo je tama. Ova bića se doista žele vratiti na Zemlju, ipak, ne kako bi promašeni zemaljski život sada još jednom proživjela na Bogu-ugodan način, nego jedino žude za materijalnim dobrima i otuda se uglavnom zadržavaju u blizini Zemlje. Dopustiti ovim dušama ponovljeno utjelovljenje na Zemlji, bilo bi potpuno promašeno, budući one teže duhovnom razvoju naviše onda kada su prepoznale, ali od ovoga su one još vrlo daleko. One dakle moraju proći kroz pročišćavanje, da dođu do spoznaje. Ali, Zemlja uistinu nije prikladna za biće koje nije iskoristilo vrijeme milosti, budući bi ono i drugi put podbacilo. Stoga ponovljeno utjelovljenje nikako nije Božja namjera, jer je zemaljski život Božja milost, koju čovjek sada može iskoristiti kao snagu, ali koju također može i potpuno zanemariti, te zbog toga može ostati bez koristi za dušu. Ovo ovisi isključivo o volji čovjeka. No, ako ova volja podbaci, onda biće mora snositi posljedice, te pod otežanim uvjetima pokušati nadoknaditi propušteno zemaljsko vrijeme, no uvijek u kraljevstvu koje se nalazi izvan Zemlje… Sada ono također mora još steći i snagu, koja mu je u zemaljskom životu bila u potpunosti na raspolaganju. Bog unaprijed ima beskrajno strpljenje sa bićima, i također im stalno okreće Svoju Ljubav, ali im ne dopušta proizvoljni povratak na Zemlju, nego ih upućuje na novo područje djelovanja, nezavisno od Zemlje, ipak u skladu sa prethodnim zemaljskim životom. Tko nije prošao ispit zemaljskog života, mora se u vječnosti boriti kako bi se uspeo naviše… osim ako mu Bog ne dodijeli izvanrednu povlasticu, koja je povezana sa iskupljenjem izgubljenih duša.

AMEN

Spread the Truth