Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2194 (Mudrost, svjetlo i snaga su kao jedno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2194, 25 Prosinac 1941

MUDROST, SVJETLO I SNAGA SU KAO JEDNO…

Mudrost je snaga, jer znanje je svjetlo a svjetlo i snaga su kao jedno. Svatko tko je mudar, tko prema tome također može dijeliti njegovo znanje, podjeljuje svjetlo koje je snaga od Boga, budući da primatelj osjeća pritok iznova kao snagu. Osoba kojem je znanje podjeljeno će nadvisiti sebe, jer duhovna snaga unutar njega se umnožava. Niti se ona nakon toga umanjuje, premda ju osoba iznova dijeli. Njegovo će znanje neprestano rasti, to jest, iza jednog uvida će slijediti drugi, i jedna će jasna slika izroniti iza druge u njemu gdje je bilo prethodno tamno, time duhovna praznina… Svjetlo je bilo zapaljeno koje može poslati njegove zrake u svim pravcima bez da izgubi svoju blistavost, ali koje može postati izvor svjetlosti ako opet i iznova zapali nove plamenove i tako otjera duhovnu tamu gdje svjetlo započinje sijati. Jednom kada je ljudsko biće postalo upućeno, ona nikada neće dozvoliti da ovo znanje leži neiskorišteno nego će uvijek osjećati za sebe kako ga je nagnan dijeliti, i stoga znanje djeluje kao snaga, jer ono nagoni učitelja da bude aktivan. Prema tome, upućena bića u onostranom će isto tako željeti razdjeljivati ovo znanje sa povećanom jačinom. U nijednom trenutku bića neće sebe zadovoljiti sa time da imaju sami ovo znanje nego će se skoro nadmetati jedno s drugim da dodijele ovo znanje. I ovo je učinak Božje snage, koja teče u obliku znanja u sve što je prijemčivo, bilo to ljudsko biće na Zemlji ili biće u onostranom koje ulazi u sferu Božjeg zračenja Ljubavi i prima svjetlo i snagu u obliku znanja. Ono što dolazi od Boga će uvijek stimulirati aktivnost, budući da Bog neprestano proizvodi život i sve živo je uvijek aktivno… Duhovni život mora prema tome biti duhovna aktivnost, on treba biti predavanje dalje dotoka Ljubavi i snage koji potječu iz Boga kao izvora snage i trebaju prožeti sve što je prethodno bilo slabo i mračno, to jest, bića kojima nedostaje sveg znanja u svezi Boga i Njegovog djelovanja moraju biti uvedena u ovo znanje, budući da je neupućenost stanje nesavršenstva i bijede, koje treba biti promijenjeno u stanje savršenstva i blažene sreće shvaćanja u svezi Božje moći i slave. Posljedično tome, znanje predstavlja svjetlo i snagu. Ovo stanje tame će biti uklonjeno i promijenjeno u stanje svjetla i istovremeno omogućiti biću da također progna tamu u drugim bićima i dovede ih blizu k svjetlu, i ono će iskoristiti ovu sposobnost budući ne može drugačije nego biti neprestano aktivno.

AMEN

Spread the Truth