Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2193 (Najoštrije mjere… Neustrašivo govorenje… Snažna volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2193, 24 Prosinac 1941

NAJOŠTRIJE MJERE… NEUSTRAŠIVO GOVORENJE… SNAŽNA VOLJA…

Potrebni su ne-um-oljivi ljudi da bi se neustrašivo širila Božanska otkrovenja, jer sve što predstavlja duhovni napredak, što ta otkrovenja naumljavaju postići, će rezultirati u najstrožim protumjerama i rat će biti proglašen svom duhovnom stremljenju. Ali dodatno tome, Božanska otkrovenja su tako nevjerojatna ljudima (u smislu: teško im je povjerovati kako sadrže Istinu) sve dok su oni još duhovno neprosvjetljeni. Svaka poruka iz duhovnog kraljevstva potrebuje jedan element vjere kako bi bila prihvaćena bez oklijevanja. Gdje vjera ne postoji, ona će biti odbačena i napori će biti učinjeni da bi se borilo protiv nositelja svjetla, koji jedino žele predati dalje Božansku mudrost… Ljudi će željeti zabraniti distribuciju Istine i u tu svrhu uspostaviti skoro neostvarive zakone. I onda će mlaka osoba popustiti tim zakonima i negirati Bogu njegovu kooperaciju. Božanska ljubav, međutim, želi da Istina bude raširena. Ona hoće voditi ljude spram ovog znanja i iz baš iz tog razloga im otkriva ovo znanje kroz osobu. Ali ova osoba će, također, morati neustrašivo predati dalje informaciju koju je čuo kroz milost Božju i Njegov duh. Jer čim se on smatra dostojnim primanja ove izvanredne milosti njegov uzlazni put postaje lakši ali on također ima zadatak ukazivanja njegovim bližnjim ljudskim bićima staze koja vodi nagore, to jest, činjenja Božanske milosti jednako dostupne njima. Zbog toga, on mora govoriti i pokušati predati dalje što je primio kroz duhovno posredovanje. A to treba hrabrosti s obzirom na svjetovni autoritet/vlast, premda proglašivači Božanske Riječi trebaju priznati svaku zemaljsku vlast (Rimljanima 13:1-7) pod uvjetom da se ona otvoreno ne protivi Božanskim zapovijedima.

Svatko tko pokuša živjeti sukladno ovim zapovijedima će također prepoznati koje svjetovne mjere su opravdane ili ne… i on će znati koje zakone on mora najprije slijediti (= Božanske ili ljudske). Proglašavanje Božanskih otkrovenja ovim ljudima neće biti neuspješno… Ona će biti prihvaćena zbog postojeće vjere u Boga ljubavi i milosrđa, mudrosti i svemoći. Ali gdje vjera uopće ne postoji, proglašivač Riječi će se morati boriti sa mačem njegova jezika i ne smije se plašiti ako mu je rečeno da prestane govoriti. On je potreban kao posrednik između Boga i ljudi, i on mora vjerno obavljati ovu poziciju kao posrednik… On mora neumorno predavati dalje Riječ koju prima i spomenuti sve što mu je otkriveno. Jer suštinski je važno da se čovječanstvo probudi iz njegova drijemeža i da mu je dana informacija o Božjem očiglednom djelovanju koje je utemeljeno na Njegovoj ljubavi za ljude koji su blizu njihovom duhovnom krahu/porazu/uništenju. Ovi su ljudi koje On želi spasiti i izvesti iz tame na svjetlo… On im nudi Svoju milost i ostavlja na njima da se njome okoriste… I ovaj dar milost treba neustrašivo biti spomenut budući je to Božja volja.

AMEN

Spread the Truth