Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2191 (Istina odozgor…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2191, 20 Prosinac 1941

ISTINA ODOZGOR…


Malo ljudi, kojima se Božji Duh objavljuje, izabrano je da prime izvanredno znanje, i stoga će oni tako često nailaziti na otpor ili nevjericu, jer se ovo znanje ne podudara sa svjetovnim znanjem i također nadilazi spoznaju onoga koji duhovno znanje prima iz knjiga, a vjeruje da sam stoji u ispravnoj spoznaji. Bog dobro poznaje njegovu volju, i On mu također nastoji prenijeti veće znanje; čovjek je međutim, kroz znanje koje on posjeduje, ohola duha. On će biti u Istini čim zamoli Boga za prosvjetljenje i dopusti misaono biti podučen od Boga.

Najčešće je od ljudi preuzeo znanje, koje pored Istine sadrži i obmanu. A čovjek nije voljan odreći se zablude, odnosno, on ne prihvaća nikakvo znanje koje bi mu omogućilo razlikovati Istinu od laži, i razdvojiti ih. A onda je teško prenijeti mu Čistu Istinu, pogotovo ako mu čovjek koji stoji u ispravnoj spoznaji, želi dati razjašnjenje o stvarima koje su izvan njegovog znanja.

Ali, Bog želi proširiti znanje Zemljom, da ljudi povjeruju, da im učini razumljivim međuodnos svih stvari. Božji Duh nikada neće podučavati čovjeka nešto različito od onoga što je Bog oduvijek objavljivao ljudima, međutim čovjek sam sebi ograničava znanje, tako što je sam podigao granice, koje on ne želi ni prijeći niti srušiti. Ove granice su djelo čovjeka, koji pridodaje Čistoj Božjoj Riječi i tako ju je nagrdio (izobličio).

Da bi mogao razlikovati Božju Riječ od djela čovjeka, mora iznova u čovjeku postati aktivan Božji Duh, i čovjek mora znati da Bog ne prisiljava njegovu volju da ispravno razmišlja, međutim, uvijek mu u tome pomaže. Štoviše, mora znati da On ne sprječava ljude kada djeluju protiv Njegove volje… da On Svoju Riječ održava čistom utoliko što On uvijek iznova pušta da neiskrivljena stigne ljudima… da On tako u Riječi uvijek iznova silazi ljudima, tako da Njegova Riječ ostaje nepromijenjena… da On međutim ne štiti Riječ od izmjena, koje će ljudi uvijek i stalno iznova stvarati, i stvarali su od njenog nastanka.

Ipak, On će ispravno voditi osjećaj čovjeka, da čita ovu Riječ u Ljubavi prema Njemu i u volji da služi Bogu… On Sam će mu Se otkriti u Riječi, tako da čovjek sada odatle crpi samo Čistu Riječ, a ne prima nikakav utjecaj od strane učenja koja su pridodana Njegovoj Riječi protiv Božje volje. No, željeti razumski (racionalno) pronaći ili stvoriti odnos (povezanost) između Božanskih učenja i djela čovjeka, vodi obmanutom razmišljanju, i premda čovjek također želi ispravno djelovati… njegova volja je jača od Božje volje, dakle on postavlja svoju volju nasuprot Božje volje.

Tko je podučen od Boga, također ima pravo i obavezu zastupati svoje znanje i ne smije se dopustiti zbuniti prigovorima koji će mu biti upućeni… Jer, oni koji su podučeni od Boga, suglasno (složno) će primiti istu Istinu. Neće imati različito znanje, oni će uvijek iznova primati od Boga ono što odgovara Istini, čim oni imaju volju da služe Bogu, odnosno, da sa primljenom Istinom djeluju za Njega, da je prenose ljudima, i da tako budu otkupiteljski aktivni na Zemlji.

Tko znanje želi samo za sebe, on još uvijek stoji u određenom samoljublju, koje je suprotno nesebičnoj Ljubavi prema bližnjemu, što je međutim prvi uvjet za primanje Istine. I stoga mora biti primijenjeno ovo mjerilo, ako se želi provjeriti Istinitost objava različitog sadržaja. Jedino volja za služenjem u Ljubavi čini čovjeka sposobnim da prima Božansku Riječ, i jedino u čovjeku duboke vjere i koji je sebe oblikovao u Ljubav, može djelovati Božji Duh. A djelovanje Božjeg Duha se ispoljava tako da će se njegov učinak osjetiti blagotvornim od strane duše, ali ne od tijela… Ako se duša razdragano veseli i klikće zbog primljenog duhovnog znanja, tijelo će morati povući svoj zahtjev, stoga se čovjek koji prima duhovno znanje od Božjeg Duha, sve više i više udaljava od svijeta, te tijelo više ne uzima u obzir… dok učenje koje ne odgovara Istini, izaziva određenu prazninu u duši, i čovjek će nastojati ukloniti ovaj osjećaj praznine, tražeći povoljnost za tijelo. Istina koristi jedino duši, neistina tijelu, jer tijelo, materija, i dalje je udio onoga koji među ljude želi donijeti neistinu. Koji su sada složnoga duha, teže životu duše, jer za njih njihova duša znači sve… Ali u najvećoj su opasnosti oni ljudi koji vjeruju da završavaju sa smrću na Zemlji, tako da nisu izrazito Ljubavno aktivni na Zemlji. Jer, njihovo znanje je uistinu još uvijek nisko. Da bi povećao njihovo znanje, Bog dopušta da pronađu vezu sa mudrim ljudima, odnosno, onima kojima je od Boga predana spoznaja, u svrhu podučavanja obmanutih.  Božja Ljubav će također ove učiniti mudrima na blagoslov za čovječanstvo. A voljni čovjek prepoznaje Istinu, čim se on ponizno prigiba pod Božanskim vodstvom, i dopušta biti vođen od Njega… Jer, Bog vodi svakog čovjeka prema spoznaji, i on će stajati u Istini, jer je voljan i ne suprotstavlja nikakav otpor. On se mora dopustiti voditi od glasa srca, ali nikada racionalno prosuđivati, gdje ga unutarnji glas nagoni da prihvati ponuđeno.

AMEN

Spread the Truth