Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2190 (Čista Riječ Božja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2190, 19 Prosinac 1941

ČISTA RIJEČ BOŽJA…


Djelovanje Duha u čovjeku neće biti prepoznato, čak i ako je čovjek vjernik, budući je njemu nezamislivo da Bog Sebe Samoga izražava na očigledan način. On, doduše, vjeruje u Njegovu svemoć i u Njegovu Ljubav… on vjeruje da Bog može sve što On želi… ali, on ne vjeruje da On želi… on ne vjeruje da Bog želi uspostaviti vezu s ljudima i da On Sebe njima želi objaviti (priopćiti). Kad bi on dopustio da ta vjera (uvjerenje) oživi u njemu, tada bi mu i Njegovo djelovanje bilo razumljivo. On nadalje ne vjeruje da se Bog služi čovjekom koji je neupućen u Božansko Učenje, i za sebe uzima pravo da prima Njegove Objave. On međutim može biti opskrbljen Božanskim Objavama, tek onda ako on vjeruje da Bog Sebe otkriva (očituje, objavljuje) ljudima. Jer, tek vjera čini djelovanje Duha mogućim u čovjeku. Da Bog djeluje u čovjeku koji u Njega vjeruje, razumljivo je tek nekolicini ljudi… Ovo je Učenje kojem se obraća vrlo malo pažnje, i zato je isključeno djelovanje Duha u čovjeku. Rijetko će neki čovjek osluškivati, kako bi čuo Božji glas u sebi… A budući da on ne sluša, Bog mu niti ne govori, pa stoga ni djelovanje Njegovog Duha ne može biti očigledno. Čak i ako je čovjek obaviješten o tome (upoznat s time), on ne pokušava, jer ne vjeruje, pa otuda on ne može čuti Božji glas, iako je njegov način života pred Bogom…  iako njegova dostojnost ne može biti osporena… Ako on ne osluškuje na unutra, Duh iz Boga se ne objavljuje. A osluškivat će on tek onda, kada bude potpuno uvjeren da Bog njemu govori. Bog je Riječ… ali Riječ želi biti (sa)slušana (shvaćena), i ona može biti učinkovita tek kad ju se čuje. Ali, da bi se ona mogla čuti, volja se mora izjasniti spremnom za slušanje. Gdje ova volja međutim zakaže, tamo se Bog ne izražava (očituje), ne želi li On ugroziti slobodnu odluku čovjeka. Dakle, o čovjekovoj volji ovisi hoće li Duh iz Boga biti u njemu djelotvoran, jer aktivna volja je samo posljedica vjerovanja… Bog može sve što On želi, a On želi sve što čovjeku služi za spas njegove duše. Ako Duh Božji sada djeluje u čovjeku, tada On njemu objavljuje Božansku volju, a ispunjenje ove volje uvijek će duši služiti na Spasenje. Stoga je djelovanje Duha utemeljeno u beskrajnoj Božjoj Ljubavi. Ova će Ljubav učiniti sve kako bi pomogla čovjeku da njegova duša sazrije. Bog će uvijek htjeti i također izvršiti Svoju volju, zahvaljujući Svojoj svemoći. Ali čovjek će u potpunosti vjerovati tek onda kad on prepozna beskrajnu Božju Ljubav i Njegovu svemoć i mudrost, i tek onda će njemu biti lako prepoznati djelovanje Duha u čovjeku u obliku Božanskih Objava. A tek kad on može ovo vjerovati, on je i sam sposoban primiti takve Objave, kako misaono, tako i zvučno… Jer onda i u njemu djeluje Duh iz Boga, jer je on uvjeren…

AMEN

Spread the Truth