Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2184 (Zvučna Riječ… Zemaljski zadatak… Preduvjet…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2184, 13 Prosinac 1941

ZVUČNA RIJEČ… ZEMALJSKI ZADATAK… PREDUVJET…


Čovjek koji je postao Ljubav osjeća Božju blizinu već na Zemlji. To je uzvišeni čin blaženog uranjanja (utonulosti, samozaborava, ushićenja) kada mu Bog govori i on čuje Njegovu zvučnu Riječ unutar sebe. Onda on zna da je Bog u njemu, i njegovo srce je ispunjeno žarkom Ljubavlju prema Njemu. Sada on više ne pripada zemaljskom svijetu, on hoda zemljom kao u snu, žudeći jedino za trenutkom kada će njegov zemaljski život završiti, tako da se može zauvijek sjediniti sa Božanskom Ljubavi. Međutim, dokle god čovjek još uvijek pripada Zemlji, on također mora ostati u stanju ispuniti postavljeni mu zemaljski zadatak. No, čim se sjedinio s Bogom, on je već jako daleko od Zemlje i stoga nije ni u mogućnosti obavljati zemaljsku aktivnost. I zbog toga je ovo stanje utonulosti samo kratkotrajno (privremeno) i traje samo tako dugo dok Božji glas ne utihne (iščezne, izblijedi). Bog čovjeku objavljuje Svoju volju, i znanje o tome njemu ostaje čak i kada je u punom posjedu svoje zemaljske snage. I sada on sa povećanom snagom može ispuniti svoj zemaljski zadatak, koji se najvećim dijelom sastoji samo u posredovanju onoga što je primio od Boga za bližnje. A čovjek taj zadatak ispunja sa velikim žarom, i savjesno izlaže (izvršava) ono što mu je rečeno… I zato je primanje zvučne Riječi od nezamislivog blagoslova za ljude, jer Ljubav, koju Bog upućuje Svojoj djeci na Zemlji, također se dostavlja (priopćava) onim ljudima koji jednako (ravnopravno) postaju su-primatelji Božje Riječi, putem gorljive aktivnosti prethodnoga. Zvučno čuti Božju Riječ, moguće je jedino kada se zemaljsko dijete potpuno preda Bogu, kada Mu se bezuvjetno prepusti, ako se potpuno podloži Njegovoj volji, te uvijek i stalno moli Boga za Njegovu milost… ako sebe oblikuje u Ljubav, odnosno, u djelima nesebične Božje Ljubavi prema bližnjemu, Njemu posvjedoči svoju Ljubav, ako također kroz djelovanje u Ljubavi, svoje srce učini prijemčivim (spremnim za primanje), tako da se Bog može useliti u tako oblikovano srce… A, čovjek će osjetiti Božju prisutnost i na taj način također mora čuti Njegovu Riječ, jer Bog je Riječ, i gdje je Bog, također se čuje Njegova Riječ, znak Njegove beskrajne Ljubavi za ljude, koje On želi usrećiti kroz Svoju Riječ.

AMEN

Spread the Truth