Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2168b (Kršćanstvo-učenje Ljubavi… Prepoznavanje Isusove božanstvenosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2168b, 28 Studeni 1941

KRŠĆANSTVO – UČENJE LJUBAVI…

PREPOZNAVANJE ISUSOVE BOŽANSTVENOSTI…

Aktivnost Ljubavi je preduvjet za znanje o beskrajnoj Božjoj Ljubavi, budući će čovjek biti mudar tek ako on živi u Ljubavi, jer Ljubav i mudrost jedna bez druge nisu zamislive. Tako Ljubav vodi u spoznaju, posljedično će čovjeku koji ljubi biti isto tako pojmljiva misao Otkupljenja, kao i Isus Krist kao Otkupitelj svijeta. Jer, čim čovjek stoji u spoznaji, on također poznaje užasno jadnu situaciju u kojoj se nalazi sve suštinsko (postojanje, bivstvovanje) na svom putu kroz zemaljski život. Njemu će biti jasna velika udaljenost bića od Boga, kao i njihova slabost bez Božanske pomoći. A otuda on također prepoznaje i blagoslov Djela Otkupljenja… On zna da jedino Ljubav ima otkupljujuću moć (snagu), i da je Isus Krist Sebe Samoga žrtvovao iz Ljubavi za čovječanstvo, da je On tako Svojom smrću na Križu odvratio vječnu smrt od bića, stoga ih je izbavio (otkupio). Pa čak i ukoliko čovjek stoji sasvim daleko od kršćanske vjere… njegovo djelovanje u Ljubavi mu donosi spoznaju o Otkupljujućem Djelu Isusa Krista. Tko živi u Ljubavi, također zna da je Isus Krist Osobno utjelovio Ljubav, i on se neće baš nikada postaviti protiv Njega, on će Ga potvrđivati u srcu i također pred svijetom, jer se Ljubav u njegovu srcu odlučuje za Njega. Kršćansko učenje će otuda uvijek biti jedino učenje Ljubavi, a učenje koje stoji protiv Isusa Krista, nikada neće propovijedati Ljubav. Čovjekova Ljubav treba biti nesebična, ona treba davati, a ne zahtijevati… Živjeti u nasljedovanju Isusa znači žrtvovati (razdati) sve što čovjek drži vrijednim ljubiti, i ne zahtijevati ništa za sebe samoga… Tko poštuje ovu zapovijed Ljubavi, tko slijedi Isusa, i njegov zemaljski put mu donosi izbavljenje iz duhovnih lanaca, njegov duh prepoznaje Isusovu Božanstvenost (Božanstvo), te on neće ni trenutka sumnjati, ni kada cijeli svijet želi ustati protiv njega i ukrasti mu vjeru u Otkupitelja. Prepoznavanje Istine ne ovisi o tome kako je ona njemu ponuđena, nego će mudar biti jedino čovjek koji više pušta svoje srce da govori, a ovo se izražava u djelima nesebične Ljubavi za bližnjega. Bog je Ljubav, a Isus je Sebe oblikovao u Ljubav, posljedično je u Njemu bilo Božanstvo u svoj punini. Božansko učenje Ljubavi sada također treba oblikovati čovjeka, tako da ljudsko srce može postati prebivalište Onoga Koji je Sama Ljubav. Isus je najprije posredovao ovo učenje  ljudima, i potvrdio ga kroz Svoju smrt na Križu. A, čak i ukoliko su ljudi sada postali potpuno ne-Ljubavni (nemilosrdni, neljubazni), Božansko učenje Ljubavi ipak neće nikada moći biti u potpunosti iskorijenjeno, budući je ono od Boga, a sve Božansko je nepropadljivo (vječno). Pa, čak i ako Božanski Otkupitelj nije priznat, dok god još sja iskrica Ljubavi u srcu čovjeka, on će istupati za Božanskog Spasitelja, a ovo će mu donijeti povećanu Ljubav, i on će naučiti sve dublje i sve nepokolebljivije vjerovati da je Bog sišao na Zemlju i utjelovio Sebe u Isusu, kako bi izbavio (iskupio) čovječanstvo, kako bi stekao vječni život onima koji sebe oblikuju u Ljubav.

AMEN

Spread the Truth