Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2167 (Spoznaja onih koji žele služiti Bogu… Proturječje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2167, 26 Studeni 1941

SPOZNAJA ONIH KOJI ŽELE SLUŽITI BOGU… PROTURJEČJE…

Oni koji se na Zemlji udružuju u zajedničkom djelovanju za Boga, također će biti u istoj spoznaji, odnosno, znati će Istinu i zauzimat će se za nju. Da bi bio dostojan Istine, u čovjeku mora biti snažna volja za Dobro, on mora htjeti živjeti na zadovoljstvo Gospodaru, i truditi se svim snagama oplemeniti svoje biće. Onda on s najjasnijom sigurnošću prepoznaje svaku neistinu i odvaja se od nje, on s uvjerenjem prihvaća Istinu i potpuno je prožet njome. On također ima dar da srž izdvoji i prepozna kao Božansku mudrost, i ne obraća pažnju na vanjsku ljušturu. On nalazi povezanost (kontekst, suvislost) u onome što mu je ponuđeno kao Istina, i zato također može biti aktivan u podučavanju. Jer, da bi mogao podučavati, čovjek mora biti potpuno prožet, odnosno, trebao je u sebe prihvatiti Istinu razumom i srcem. Jer, tek onda će se on s punim žarom zauzimati za to da Istinu razdijeli među ljudima. Da bi mogao razdjeljivati Istinu, čovjek mora biti u stanju opovrgnuti svaki prigovor. Jer, gdje je neistina, tamo će ona biti i zastupana, i onda svaki odgovor (opovrgavanje) mora biti dobro odmjeren (promišljen). A ovo zahtijeva veliko znanje, koje Bog prenosi onima koji se žele boriti za Njega. I zato su Božji ratnici često dovedeni u situacije u kojima trebaju služiti jedan drugome, vodeći jedan drugoga naviše kroz prividno proturječje. Jer, ono potiče na odgovor (opovrgavanje), a ipak može dovesti do razjašnjavanja mišljenja (pogleda) na obje strane, ako oba čovjeka imaju volju služiti Bogu. Ove Bog već priprema za njihov zemaljski zadatak. Bogu je prikladan svaki čovjek koji Mu sebe ponudi za izbavljanje duša iz duhovne bijede. Stoga će Istina pasti na sasvim različito pripremljeno tlo, no uvijek će ostati ista Istina, a sam čovjek se treba izjasniti za nju, inače on ne može obaviti zadatak koji mu je postavljen. Biti podučen, i iznova moći podučavati, neizmjerno je usrećujuće već na Zemlji, ali tek rijetko se teži toj sreći. No, budući da je zbog ljudi hitno da Božansko učenje, koje je u sebi Čista Istina, bude preneseno ljudima, Bog nudi Istinu na izniman način onima koji Mu žele služiti, i to je priljev duhovne snage za duše koje su voljne primiti. Istina će sebi probiti put, pa čak i kada je taj početak težak, jer Božja mudrost je snaga, a snaga iz Boga prodire, i stoga će učitelji uvijek biti u istom znanju i u istoj Istini, i sada će ju moći razdijeliti bližnjima, budući da nevolja vremena Boga čini da djeluje na izvanredan način, tako da Svojima učini lakim pronaći put k Njemu, u vječnu domovinu.

AMEN  

Spread the Truth