Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2144 (Molitva u Ime Isusa Krista… Snažna vjera… Sumnje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2144, 14 Listopad 1941

MOLITVA U IME ISUSA… SNAŽNA VJERA… SUMNJE…

Vjera pomiče planine… i ako vi u vjeri izgovarate ime Isus, dobit ćete sve što ste zatražili. „Ako molite Oca u Moje ime, On će vam to dati…“ (Ivan 16:23, 24) No, morate imati duboku, nepokolebljivu vjeru u Njegovu Ljubav i svemoć, jer jedino vaša vjera čini molitvu učinkovitom. Molitva bez vjere je samo forma, jedino vjera oživljava molitvu, a o vjeri također ovisi uslišenje molitve. I, ako vi sada iskreno (prisno, duboko) zamolite da vam Otac nebeski pošalje Svojega Duha, da vi čujete Njegovu Riječ, Duh Božji će se spustiti na vas. No, o snazi vjere ovisi kako ćete vi čuti Njegov Božanski glas. On će vama zvučno govoriti, ako u sebi više ne nosite nikakvu sumnju. Vjera mora biti tako čvrsta da vi niti jedne sekunde ne posumnjate u to da će Bog ispuniti vaš zahtjev, onda više ništa neće biti nemoguće, jer što Bog želi, to se događa, pa ako vi vjerujete, više ne postoji ništa što Bog ne bi mogao ostvariti. Isus je posjedovao ovu snažnu vjeru, i On ju je želio prenijeti svim ljudima, i stoga je On njima dao  obećanje da će im biti ispunjena svaka molitva, ako oni u Njegovo ime mole Oca za to. A, od ljudi je zahtijevana jedino vjera u ovo obećanje. Oni ne znaju koje jamstvo je njima dao Isus Krist… ne znaju koliko im je učinjeno lakim dohvatiti sve od Boga, ako oni samo čvrsto vjeruju. Isus Krist se Osobno ponudio kao Zagovornik kod Oca, odnosno, čovjek Isus je bio tako jak u vjeri, da za Njega nije postojala ni jedna neuslišana molitva, zahvaljujući ovoj vjeri. A, budući da je On znao da su ljudi bili još slabi u vjeri, morali su se poslužiti Njegovom snagom vjere, i u Njegovo ime moliti Oca… Božji Duh jedino može djelovati gdje je preduvjet čvrsta vjera… Kolebljiva vjera čini učinak slabim, i uvijek je sam čovjek, koji kroz snagu svoje volje, odlučuje u kojoj mu jasnoći prilaze  prijenosi iz duhovnog kraljevstva. Vjera bez sumnje će omogućiti zvučanje Riječi u srcu jasnim i razgovijetnim (razumljivim), ali sve dok je ova još izložena kolebanju, također je i prijenos od strane bića-davatelja, otežan. I zato se vi morate boriti i moliti za snaženje vjere, kako bi Bog ovu mogao osnažiti, jer vi sve možete ostvariti, ako odbacite sve sumnje.

AMEN

Spread the Truth