Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2138 (Duše koje pate traže molitvu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2138, 2 Prosinca 1941

DUŠE KOJE PATE TRAŽE MOLITVU ….

Sjetite se duša koje borave u tami, i pomozite im tihom molitvom. Svi vi imate duše u onostranom kojima je potrebna vaša pomoć i koje vas stoga mole kad vam se nameću u sjećanje …. Svi vi ste sposobni pomoći im putem vašeg zauzimanja. Te duše su u situaciji gdje same sebi ne mogu pomoći pošto im nedostaje snaga, pa se preklinjući za pomoć stoga obraćaju vama, kako biste im se posvetili i njihovu nevolju umanjili putem srdačne molitve. Vama ta snaga stoji na raspolaganju, vi tu snagu možete usmjeriti tim nesretnim stvorenjima, a oni vas za to očajnički mole.

Božja Ljubav i Milost uvijek ostavlja(ju) jednu mogućnost kako bi se dušama u onostranom koje pate mogla pružiti pomoć, pošto se te duše same ne uspijevaju osloboditi iz svoje patničke situacije …. Samo što On to oslobođenje opet čini ovisnim o Ljubavi ljudi. Što srdačnije (iskrenije) misli prate preminuloga u onostrano, utoliko lakše će mu biti osloboditi njegovu dušu iz njenog apatičnog stanja u onostranom, jer svaka Ljubav-na misao za dušu znači dostavu snage, koju ona koristi za marljivu aktivnost. 

Tako da se duša zadržava uglavnom tamo gdje zna da su ljudi koji su joj bili naklonjeni, jer od njih se ona nada pomoći, jer joj samo Ljubav može ponuditi tu pomoć. Čim se jedna duša čovjeku na Zemlji dovede u sjećanje, to je jedna nijema molba za zauzimanje za nju. No koliko ljudī uslišava tu molbu? …. Kako brzo ljudi opet okreću svoje misli zemaljskom životu, i duše koje se bore ostavljaju u njihovoj velikoj nevolji. 

A ljudi bi trebali pridonijeti izbavljenju svega duhovnoga, oni si trebaju puni samilosti zamisliti patnje tih nespašenih duša i nikada ne dopustiti da jedna duša uzalud moli, jer drugačije negoli putem zauzimanja njoj se više ne može pomoći. Bezbrojne duše nalaze se u blizini Zemlje i pretežno u blizini ljudi od kojih očekuju pomoć. One sa svoje strane traže priliku da se nametnu u razmišljanje ljudi, i plaše se samo toga da oni na njih više ne obraćaju pažnju i bespomoćne ih napuste u toj istoj situaciji. 

Jer bespomoćna je svaka duša koja u onostranom čami u tami, tako da joj se jedino može pomoći time što joj se prenese svjetlo, kad joj se objavljuje Božansko evanđelje, jer znanje o tome znači svjetlo, znanje o tome duši donosi olakšanje, pošto će ona smjesta to znanje predavati dalje i na taj način isto tako djelovati u Ljubavi. No da bi se moglo djelovati u Ljubavi spram drugih duša koje pate, ona sama mora posjedovati duhovno blago koje želi predavati.

No njeno mračno stanje potpuno je neprikladno za prijenos duhovnih dobara, i zato duša moli za svjetlo, ona moli za znanje, a vi ljudi na Zemlji možete im to posredovati i izbaviti ih iz njihove velike nevolje, tako što Boga duboko i iskreno molite za Milost i snagu za te duše koje pate u nevolji …. I ako Ljubav srca takav jedan molitveni zahtjev uputi ka gore, Bog će uslišiti tu molitvu i tim dušama u onostranom isto tako pružiti mogućnost da se Ljubav-no pokrenu, te onda započinje duhovni uspon duše, pošto joj se dostavlja snaga putem Ljubavi zemaljskog čovjeka, i ona tu snagu koristi po Božanskoj volji ….

AMEN

Spread the Truth