Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2128 (Stanje duše u onostranom… Razjašnjenje za patnju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2128, 26 Listopad 1941

STANJE DUŠE U ONOSTRANOM… RAZJAŠNJENJE ZA PATNJU…

Čim duša napusti tjelesnu čahuru, dobra ili loša djela zemaljskog života imaju učinak, a to zapravo znači da duša dolazi u okruženje koje odgovara njenom ponašanju na Zemlji… puno svjetla, ukoliko je zemaljski život bio promjena u Ljubav, ili bez svjetla, kada je bio bez Ljubavi. A ovo novo okruženje utječe na osjećaj duše, što prema tome znači blaženo ili nesretno stanje. Blaženstvo bića koje prebiva u svjetlu, nezamislivo je za čovjeka na Zemlji, baš kao i stanje u kojem prebiva duša bez svjetla. To su muke koje ne mogu biti samovoljno okončane, i stoga u duši izazivaju očaj, budući je ona potpuno nesposobna promijeniti svoju situaciju. A ovo mučno stanje svojih duša sada sebi stvaraju bezbrojni ljudi na Zemlji kroz njihov način života, a Bog zna o njihovoj budućoj sudbini u onostranom, i On to želi otkloniti od njih, i opredijeliti ih za drugačiji način života, dok još ima vremena. Jer, na Zemlji je dovoljna volja (da stignu) do visine, koja im može donijeti snagu i milost da uprave svoj život drugim putanjama. Što u onostranom traje beskrajno vremena, može se u kratkom vremenu dogoditi na Zemlji… potpuna promjena razmišljanja, koju može ostvariti zemaljska patnja. Ovo je razjašnjenje za patnju koja je položena na čovječanstvo, ako ono stoji u potpuno naopakoj volji, i vodi zemaljski život koji za sobom neizbježno povlači ovo mučno stanje u onostranom.

AMEN

Spread the Truth