Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2122 (“Uzmite i jedite…” “Činite to Meni u spomen…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2122, 19 Listopad 1941

‘UZMITE I JEDITE… ČINITE TO MENI U SPOMEN…’

(Matej 26:26; Luka 22:19)

Svijest pozicije u pravoj spoznaji, čovjeku daje i opravdanje da ono što kao Istinu prepoznaje pre-daje bližnjima. On dakle nikada ne treba plašljivo pitati da li i koliko se toj Istini žudi. On je mora pokušati prenijeti bližnjima, i samo tvrdokorno odbijanje oslobađa ga od obaveze prosljeđivanja onoga što i njega samoga čini sretnim. Vremena su borbe, i pobijedit će samo oni koji se ne boje borbe, a borba je za Boga i Istinu.

Kako ljudi slabo da teže Istini, ona im direktno ni ne može prići, no putem posrednika, kod njih postoji mogućnost buđenja potrebe za njom, time što bi im ona bila ponuđena. Odbija li čovjek, onda je do njegove slobodne volje, koja ne može biti prisiljavana, ali isto tako njegova volja je od presudnog značaja za prihvaćanje. Tako da dakle nesumnjivo mora doći do pokušaja da se ljude koji su u neznanju uvede u znanje. A to je zadatak onoga koji Bogu želi služiti.  

Ako Bogu podredi svoju volju, ništa više ne čini po svom nahođenju, nego biva upravljan i usmjeravan po volji Boga. Tako da se ne treba plaho rješavati svoga naloga, jer, pošto on služi, i oslobođen je svake odgovornosti …. “Uzmite i jedite, to je Moje tijelo…. uzmite i pijte, to je Moja Krv …. činite to Meni u spomen ….”, tako veli Gospod, i Njegove riječi treba se držati za vijeke vjekova.  

Njegova volja je da ljudi uvijek misle na Njega prilikom uzimanja tjelesne hrane. On je prije toga blagoslovio kruh i vino, tako da to isto i ljudi trebaju činiti …. Oni trebaju ‘prizivati’ blagoslov Božji na sve što konzumiraju, kako bi im hrana (dosl.) ‘unijela’ tjelesnu i duhovnu snagu …. I On želi da i oni čine to isto, jer oni tada žele Božji blagoslov, ako ga srdačno mole iz vlastite pobude ….

Tko dakle jede kruh i pije vino, i pritom se spominje Gospoda kako bi mu On blagoslovio hranu, on (istovremeno) sa tjelesnom hranom upija i duhovnu snagu, i tad jede meso Gospoda i pije Njegovu krv …. Jer ako duši pritječe duhovna snaga, ona će imati potrebu za duhovnom hranom …. A duhovna hrana je Božja Riječ (Matej 4:4)….

Dakle, tko na ispravan način ‘uzima’ tjelesnu hranu, znači tko se srdačno prisjeća Gospoda, taj će gladovati za nebeskom hranom, koja je njegovoj duši snaga i duhovna hrana. Jer, ako su čovjekove misli kod Boga, on ni ne može nego žudjeti za Njegovom Božanskom Riječju, jer srdačna veza s Bogom je komuniciranje …. pitanje i odgovaranje …. 

 
I djete koje gladuje, zahvalnog srca prima hranu koju mu Otac u Svojoj Ljubavi pruža …. Njegovo tijelo i Njegovu krv …. duhovnu hranu, koja čovjeka jača i koja mu daje snagu za njegovo stremljenje ka gore. Dakle, riječi “Činite to Meni u spomen” važe za blagosivljanje onoga što čovjeku služi kao hrana tijela. 

Sve što čovjek jede, može služiti samo tijelu ako je konzumirano bez da se prisjeća Onoga koji je to dao …. no, osim tijelu, može i duši donijeti (dosl. prenijeti) snagu, no za to svaka hrana mora biti blagoslovljena od Boga, a za taj blagoslov se mora (za-)moliti iskrenim ‘spomenom’ …. Jer tko misli na Boga, on će za Njim i žudjeti, i njegove misli će biti tiha molitva, čežnja za Njegovom Ljubavlju i Njegovim darom milosti ….

Srdačna pomisao na Boga uključuje sve te molbe, jer srdačna po-misao svjedoči o ljubavi i težnji za spajanjem, a Bog želi samo tu ljudsku ljubav …. On želi da na Njega misle stalno i neprestano. Stoga On traži radnju Njemu u spomen …. Traži da čovjek svaku tjelesnu hranu istovremeno pretvori i u hranu za dušu, time što Gospoda moli za Njegov blagoslov.  

Kad uzima tjelesnu hranu, bez da se prisjeća Gospoda, uzima kruh i vino …. no, ako iz-moli Njegov blagoslov srdačnim spominjanjem Njega, time jede Njegovo meso i pije Njegovu krv, pošto mu tada pritječe duhovna hrana …. I ove riječi su krivo shvaćene i nije prihvaćeno ispravno objašnjenje. 

Ljudska mudrost i ljudska volja iz ovih riječi su stvorile svjetovne radnje, i nije shvaćen pravi smisao. Iz toga proizlazi da je težnja za Istinom samo slaba, jer duhovna hrana može biti pružena samo kad se žudi za Istinom. Ljudi gladuju, a to jedino jer se premalo prisjećaju Gospoda i što svu hranu namjenjuju samo tijelu, no duša u čovjeku ništa ne dobija …. pošto dakle i duša ne osjeća duhovnu glad, čime bi tražila duhovnu hranu.  

Tako da kad jedete i pijete, neprestano se trebate sjećati toga da je Gospod blagoslovio svako jelo prije nego ga je dao učenicima, i rekao im je ove riječi: ‘Činite to Meni u spomen ….’

AMEN

Spread the Truth