Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2105 (Proces prijenosa je jedan čin duhovnog izljeva snage…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2105, 9 Listopad 1941

PROCES PRIJENOSA JE JEDAN ČIN DUHOVNOG IZLJEVA SNAGE…

Duhovni kontakt može uvijek i zauvijek biti uspostavljen, ipak rijetko na tako očigledne načine da je djelovanje duhovnih sila jasno prepoznatljivo. Ako se takav kontakt iz onostranog na Zemlju dogodi to je također zbog svrhe a to, zauzvrat, objašnjava da su sadržaji proglašenja koji su dostavljeni ljudima odgore brižljivo zaštićeni. Sve dvojbe u svezi njihove vjerodostojnosti moraju biti odložene u stranu, jer to što je naumljeno za cijelu ljudsku rasu a ne samo za pojedinačno ljudsko biće nije bilo proizvoljno ili nekritično dodjeljeno osobi. Najmanje proturječje u sadržajima bi uzrokovalo da ga ljudi odbace. A budući je to Božja volja da im ponudi čisto učenje On će također spriječiti da informacija od gore bude protkana sa pogreškama. Silama koje (pre)daju nije proizvoljno dozvoljeno podučavati; one primaju njihove poduke od Boga i ne mogu im dodati svojom vlastitom voljom, jer one jedino vrše Božansku volju. Oni sami žive u Istini i, razumljivo, neće distribuirati neistinu. Neupućena su bića, međutim, bez snage… Ona su zasigurno sposobna gnjaviti misli ljudi koji su na istom nivou nesavršenstva kao oni ali im nedostaje sposobnosti diktirati ispravne rukopise… Jer svjetovne sposobnosti su isključene u onostranom čim je stanje zrelosti nesavršeno… Proces prijenosa duhovnih proglašenja na ovaj način je čin duhovnog prenošenja snage… Međutim, jedino svjetlosno biće je sposobno distribuirati duhovnu snagu, budući je ono također primatelj i nositelj snage. Ali neupućenim bićima ili bićima sa nedovoljnim znanjem također nedostaje snage, posljedično, takvi rukopisi se ne mogu izvršiti budući su oni, naposlijetku, posljedica izljeva/zračenja duhovne snage na prvom mjestu. Ljudima dodjeljena vitalnost nije dovoljna da bi proizvela dokumente duhovnog sadržaja u tako kratkom periodu vremena.

Stoga su duhovne sile nesumnjivo na djelu, a druge sile pored upućenih su nesposobne dati nešto što same ne posjeduju. Upućene sile, međutim, su sjedinjenje sa Bogom, to jest, njihova volja je Božja volja, i štogod one poduzmu je učinjeno na Božje poduke. Kada one to ne bi bili u stanju, neupućene sile bi raširile zabludu po cijelom svijetu na ovaj način i duhovni kaos bi bio neizračunljiv. Nezrela bića su zasigurno u stanju mentalno utjecati na isto tako nezrele ljude što rezultira u potpuno pogrešnom načinu razmišljanja, u potpuno pogrešnom stavu među čovječanstvom, ali ovo je uvijek bilo ostvareno kroz promišljanje. Međutim, ljudi koji primaju prijenose bez promišljanja doživljavaju udaljene učinke duhovne snage, to jest, duhovna bića sa izvanrednom snagom na njihovom raspolaganju predaju ove dalje prijemčivom zemaljskom djetetu koje jedino nudi njegovu volju, to jest koje sebe drži otvorenim kao primajući terminal. Ovaj proces je vidljivo prepoznatljiv, budući rezultat postoji… oni dolaze biću bez ikakvih pomoćnih sredstava, oni ne mogu biti objašnjeni kao proizvod ljudske inteligencije, jer inteligentna misao je nesposobna proizvesti takav sadržaj unutar tako kratkog vremenskog razmaka. Posljedično tome to mora biti djelovanje sile koja potječe izvan zemaljske sfere. I ako je sila bila priznata onda jedino dobra bića mogu biti davatelji, jer oni jedino mogu distribuirati i prosljediti snagu budući su oni sami prožeti sa snagom, budući su oni primatelji snage od Boga, stoga oni takođe dijele Božju volju. Činjenica da je proces izvanredan je vrlo skoro zanemarena i sadržaj je najgrublje kritiziran… Ovo, međutim, ne može biti pobijeno i to samo bi bilo dovoljno da pretpostavi davatelja koji ne može biti pronađen u carstvu zla. Neprijatelj uistinu koristi drugačija sredstva nego da napućuje čovječanstvo na ono što je dobro i plemenito… On ne propovijeda Ljubav nego mržnju… on ne pokušava donijeti prosvjetljenje nego namjerava pobrkati ljudsko razmišljanje. Ali ovdje je mudrost jasno i razumljivo predstavljena ljudima koju su jedino upućene sile sposobne prenijeti, a sva upućena bića djeluju po Božjoj uputi.

AMEN

Spread the Truth