Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2104 (Najunutarniji osjećaj kao vodeći princip za način života…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, nr. 2104, 9 Studeni 1941

NAJUNUTARNIJI OSJEĆAJ KAO VODEĆI PRINCIP ZA NAČIN ŽIVOTA…

(Matej 7:7)

Najunutarniji osjećaj ljudskog bića je vodeći princip za njegov način života. Netom čovjek pita pitanja on niti išta negira niti išta potvrđuje, i onda će mu njegov unutarnji glas govoriti na kojeg on jedino treba obratiti pažnju kako bi bio na pravom putu. Biti sposoban potvrditi je često vrlo teško sve dok vjera nedostaje, pa ipak jedino volja donosi odluku. Ako je dobra, onda će ljudsko biće bez oklijevanja prihvatiti ono što mu je rečeno od strane njegovog najunutarnijeg osjećaja, jer svojim zapitkivanjem on otvara svoje srce za utjecaj prijatelja u onostranom. Ali čovjek čija je volja i dalje kontrolirana od strane neprijatelja drži svoje srce zatvorenim za te sugestije. Na taj način im se on protivi i odbija ih, to jest, on negira/poriče. Pažnju će na glas svoga srca obraćati uvijek jedino osoba koja je voljna učiniti što je dobro/pravilno, jer on pita pitanja i čeka na odgovor. Nevoljna (= koja se opire, ne-sklona) osoba živi bez zapitkivanja pitanja koja se odnose na duhovno znanje, budući on negira sve što je duhovne prirode, tj. život nakon/iza zemaljskog života. A netko tko ne pita pitanja ne može primiti odgovor. Čovjekovo se razmišljanje uglavnom okreće oko zemaljskih stvari, i on smatra kako je vrijeme potrošeno na duhovnu istragu gubitak vremena. U tom je slučaju, međutim, on i dalje toliko materijalistično naklonjen da mu nedostaje osjeća(n)j(e) za nježan glas unutar njega samoga. Prema tome on ni neće obraćati pažnju na svoj najunutarniji osjećaj. Tako će se njegov unutarnji glas pretežno oglasiti gdje ljubav prema svijetu, osjećaj za zemaljske stvari, za materiju, započinje slabiti… Jedino onda će osoba sebe okupirati sa dubljim mislima sa rezultatom da će on sebi često postavljati pitanja… tako da će on onda, na određeni način, također sebi dati odgovor koji je, međutim, njemu u stvari bio mentalno prenešen/saopćen od strane duhovnih prijatelja… Jer čim je njegova volja dobra i ne odbacuje Boga on će mentalno primiti istinu i može sa povjerenjem vjerovati svojem unutarnjem glasu… otud njegov najunutarniji osjećaj … i posljedično činiti što je nagnan učiniti. Jedino volja mora težiti prema onome što je dobro… on mora željeti činiti što je ispravno onda će mu također nepromjenjivo/stalno biti ukazano kojim putem treba krenuti.

AMEN

Spread the Truth