Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2099 (Božji poziv na služenje… Unutarnji glas…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2099, 5 Listopad 1941

BOŽJI POZIV NA SLUŽENJE… UNUTARNJI GLAS…

Vi sebe trebate u svakom pogledu podrediti Gospodu, to jest, vi uvijek trebate biti voljni učiniti ono što je Bogu po volji/milo. Vi bi uvijek jedino trebali prihvatiti Njegovu volju i štogod vas unutarnji glas onda savjetuje učiniti će biti ispravno, jer Bog Osobno vam očituje Svoju volju kroz unutarnji glas. Kako slijedi, vi tako reći vršite svoju volju, a ipak ona ide ruku pod ruku sa Božjom voljom. U tom slučaju, vi više ne trebate brinuti, jer onda ćete vi živjeti na Zemlji pod zaštitom vaših duhovnih prijatelja koji će vas mentalno obavijestiti o Božanskoj volji. A od vas će uvijek biti prvo potraživano duhovno stremljenje, iako vaš zemaljski rad ne smije biti zanemaren, ipak ako vi ponudite vaše službe Bogu Njegova je volja da ste vi u svako vrijeme Njemu na raspolaganju, da Mu služite kada vas On pozove to napraviti… A vi čujete Njegov glas kada slušate na-unutra. Služiti Bogu znači biti spreman za Njega uvijek i slijediti Njegov poziv. Međutim, poziv odgore zvuči blago i suptilno u vašem srcu, i kako bi ga čuli vi morate prakticirati poniznost, ljubav, blagost i miroljubivost. Na taj način vi oblikujete uho vašeg srca koje će percipirati najsuptilniji poziv i vi ćete uvijek znati kada vas Gospod potrebuje… Onda vas On više neće zvati uzalud, jer onda ćete vi čuti Njegov glas i požuriti Mu biti na službi.

AMEN

Spread the Truth