Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2091 (Opasnost prihvaćanja tradicionalnog nauka… Provjeravanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2091, 30 Rujan 1941

OPASNOST PRIHVAĆANJA TRADICIONALNOG NAUKA… PROVJERAVANJE…


Neshvatljivo je kada se čovjek zalaže za neku tradicionalno usvojenu doktrinu, koja bi međutim, teško izdržala ozbiljnu provjeru. Jedino čovjek gladan Istine podvrgava svaku doktrinu provjeri, i također će imati uspjeha utoliko što on može razlikovati obmanjujuća učenja od Istine, i odgovarajuće se odlučiti za ili protiv postojećih učenja. Ono što on prepoznaje kao Istinu, on prihvaća i čuva kao dragocjen posjed. Ali, on također sebe lako odvaja od onoga što mu izgleda neistinito, njemu je to bezvrijedno, i stoga se ne boji toga odreći, dakle to odbaciti. I tek sada će mu učenje biti korisno (vrijedno) i ispuniti ga. I on će istupati za to učenje, jer je bilo oživljeno u njemu, dok su tradicionalno preuzeta učenja mrtvi posjed, jer su prihvaćena i čuvana zbog neke vrste osjećaja dužnosti. Čovjek se ne usuđuje iznijeti vlastito mišljenje i strogo se pridržava kroz ljude mu posredovanog učenja. I razumljivo, takva doktrina čovjeka ne može dovesti do duhovne zrelosti, jer jedino ono što on prepozna kao Istinu oplemenjuje (dorađuje) njegovo biće. Ali, da bi mogao prepoznati neko učenje kao Istinu, čovjek mora razmotriti svako za i protiv. Ako je to njegova ozbiljna volja, on prepoznaje Istinu i sada započinje njegovo djelovanje… da također pruži razjašnjenje bližnjima. Međutim, čovjek jedino može zastupati ono učenje, koje on sam smatra Istinom. On mora stoga prethodno provjeriti, prije nego može učenje predati dalje. Siguran znak vrijednosti nekog učenja je kada ono može biti preneseno bližnjima sa punim uvjerenjem. Ako je čovjek toliko prožet njime, da je on sposoban bližnjima prenijeti učenje razumljivo i prihvatljivo, onda se također može pretpostaviti, da ga je on sam ozbiljno ispitao (provjerio), jer nešto što je njemu još uvijek nejasno, on ne može razumljivo izraziti, niti bi to izdržalo ozbiljnu provjeru, te bi sad i od njega samoga bilo odloženo u stranu kao bezvrijedno. Kada o tome bude raspravljano, pobjednik u borbi riječima će biti čovjek koji je zauzeo stav o učenju i sam bio misaono aktivan. On će naći lakim podučiti svoje bližnje jer je on savladao sadržaj onoga što želi razdijeliti, dok će jedna preuzeta doktrina više biti igra riječi, jer ona ne može izdržati podrobno razmatranje i stoga nije pogodna za posredovanje. Onda se ljudi mogu uvijek samo pridržavati doslovnog teksta učenja, međutim, doslovni tekst po smislu izaziva zbunjenost među ljudima, kao što obratno, posredovanje učenja koje je prepoznato kao istinito, bližnjima donosi jasno svjetlo i spoznaju. I zato moraju uvijek iznova biti upozoreni prije prihvaćanja tradicionalnih vjerskih učenja, jer ona mogu malo, ili ništa dati ljudima. Ali, nešto što treba imati usrećujući učinak, mora za sve ljude biti jednako prihvatljivo, pod uvjetom da oni također u sebi nose žudnju za Istinom i sagledavaju misiju u tome da razdjeljuju ono što je njima posredovano. Oni su zaista u stanju razlikovati laž i Istinu, i time je nepromišljeno prihvaćanje tradicionalnog nauka isključeno.

AMEN

Spread the Truth