Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2086 (Svrha prirodnih katastrofa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2086, 25 Rujan 1941

SVRHA PRIRODNIH KATASTROFA…


Može bez oklijevanja biti izjavljeno da će Zemlja biti pogođena od strane silnih prirodnih katastrofa; doista, ove katastrofe bi čak trebale biti spomenute tako da će ljudi znati kako spomenuti događaji nisu odlučeni slučajnostima. Ne postoji tako nešto poput ‘slučajnosti’, sve je predodređeno, i sve se zapućuje stazom višeg razvoja. I nadolazeća prirodna katastrofa (Knjižice br. 49 & 50) će osloboditi bezbrojna bića i priskrbiti im mogućnosti za nove oblike. U isto vrijeme, međutim, katastrofe su naumljene afektirati ljude tako da će oni tražiti povezanost sa Bogom. Ljudi potonjeg (Boga) uzimaju u obzir jedino rijetko u sadašnje vrijeme, to je zašto im Bog želi iznova Sebe približiti pa čak ako i jedino sredstvima koja uzrokuju strah i užas u ljudima; ali ako su događaji proglašeni unaprijed čovjek će prepoznati međuodnose i onda sebe povjeriti Sili Koja mu je u mogućnosti pomoći. Sile prirode su jedina sredstva koja mogu prodrmati osobu koja ima najviše nevjere i voditi ga nazad do vjere. Ipak one nikada ne traju dugo i isto tako volja za vjerovati traje jedino onoliko dugo koliko je osoba u opasnosti izgubiti njegov život.

Međutim, vječno Božanstvo neće nikada intervenirati kod ikoga tako da je osoba prisiljena vjerovati… Čak u najvećoj fizičkoj nedaći On će mu dozvoliti njegovu slobodu. On se zasigurno bori za i dalje nesavršene duše ali On ih ne prisiljava. I prema tome prirodne katastrofe će se također trebati zbiti tako da su u nekom suglasju sa zakonom, jedino što se one događaju više ili manje nasilno zavisno o nužnosti za one ljude koji su u opasnosti a kojima nedostaje ispravno shvaćanje. I iz tog razloga oni će biti obaviješteni o nadolazećim događajima… Čovječanstvo će postati potpuno nemoćno i sa dječjim povjerenjem zazvati Boga za pomoć; prethodno ovome ono će već biti obaviješteno o užasnom vremenu kojem se približava, i ako je jedino slabe vjere sva proglašenja će biti prihvaćena sa ravnodušnošću budući će ono najvjerojatnije pretpostaviti da se najavljeni događaj neće dogoditi. A ipak, ljudi će se toga prisjetiti ako su njihovo tijelo i duša u pogibelji. I ovo je naumljeno, jer koliko god stravični učinci prirodne katastrofe mogli biti to će uvijek povlačiti za sobom šok za ljudsko razmišljanje i ovo također može imati blagotvoran učinak na vjeru ljudi, pod uvjetom da su oni primili znanje unaprijed. Jer cijelo se čovječanstvo suočava sa prekretnicom života. I blažen je onaj koji prepozna Božju volju u svemu što je poslano. Onda se on doista neće biti sposoban ponašati drugačije nego sukladno Njegovoj volji i jedino uvijek vidjeti veliku nedaću njegovih bližnjih ljudskih bića i gledati na katastrofu kao sredstvo koje može umanjiti ovu nedaću… A katastrofa je neizbježna… ona će doći kao kradljivac u noći.. I isto tako će opet i biti gotova, ipak rezultat će biti nezamisliv.

AMEN

Spread the Truth