Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2085 (Duhovna pričest (Zajedništvo)…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2085, 24 Rujan 1941

DUHOVNA PRIČEST (ZAJEDNIŠTVO)…


Ne postoji nijedan važniji proces od duhovnog sjedinjenja čovjeka s Bogom, i čovjek će iz ovog sjedinjenja izvući najveću korist za svoju dušu; tako je ovaj postupak također nužan za oblikovanje duše prema Božanskoj volji. Čovjek se svjesno povezuje s Bogom, odnosno on teži Božjem prisustvu i ispunjava uvjete koji su pretpostavka da Bog Sebe približi čovjeku… Onda mora uslijediti sjedinjenje s Bogom i tako se dogoditi duhovna Pričest (zajedništvo). Vječno Božanstvo Osobno uzima prebivalište u srcu čovjeka koji žudi ovu Pričest (zajedništvo)… Ali, što znači ispuniti preduvjete koji su pretpostavka za duboku i iskrenu vezu s Bogom?… Samo jedno može rezultirati sjedinjenjem s Bogom… Ljubav u srcu čovjeka. Jer, upravo je Ljubav prvobitna supstanca vječnog Božanstva, i kada je srce čovjeka ispunjeno Ljubavlju, u njemu je isto što je Biće vječnog Božanstva. Ljudi koji su daleko od Ljubavi, također su daleko od Boga, budući je Ljubav i Bog isto (1 Ivanova 4:8, 16). No, da bi ljudi mogli postati Ljubav, odnosno, da bi kao od-Boga-udaljena bića mogli ćutjeti Božanski osjećaj Ljubavi, mišljenje čovjeka mora biti usmjereno na jednu stvar… na jedan objekt… koji je vrijedan Ljubavi i stoga u njemu rasplamsava osjećaj Ljubavi. Vječno Božanstvo Osobno se mora dovesti u svijest čovjeka, Ono ga mora uvesti u tajnu Ljubavi, Ono mora čovjeku približiti znanje o Njegovoj snazi i moći, i o odnosu Njega sa Stvaranjem i stvorenjima. A to čini Bog, otkrivajući Sebe ljudima u Riječi… Ali, sada je čovjek slobodan prihvatiti ovu Riječ, stoga ju poštivati i vršiti, ili ju također odbiti. Riječ je međutim izvana prepoznatljivo Božansko djelovanje, ona je Božja snaga koja je postala oblik, ona je zamjetna izvana, a ipak djelatna iznutra, ona je izvana vidljivo… Tijelo… iznutra učinkovito, Krv… koja znači istinski život…

Bog sada neprekidno donosi Svoju Riječ blizu čovjeku, i želi kroz Riječ probuditi na aktivnost Ljubav u čovjeku. On želi da čovjek prihvati Riječ i potrudi se živjeti prema njoj… Prema njoj živjeti međutim znači: dati Ljubav svim stvorenjima koja su oko njega. On želi da ljudi sa gladnim srcem jedu Njegovo Tijelo…da žudno primaju Božansku Riječ… i da imaju žarku želju ispuniti Božansku volju… da oni piju Krv, snagu, koja im pritječe, čim su oni gladni Riječi. On im želi dati istinski život kroz Njegovo Tijelo i Njegovu Krv… Jer, kada oni vrše Njegovu Riječ, oni su aktivni u Ljubavi, a čim daju Ljubav, oni također i primaju Ljubav, budući se sada njima približava vječna Ljubav Osobno, i ispunjava njihova srca Svojim prisustvom… I onda se događa sjedinjenje, Pričest (zajedništvo)… „Tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni i Ja u njemu…“ (1 Ivanova 4:16) A tko otvori svoje srce kada Ja tražim pristup, moći će Me skloniti u svoj punini… Moj Duh, Moja snaga protječe kroz njega, i on je prisno (duboko, iskreno) sjedinjen sa Mnom, tako prisno, da on može govoriti o Mojemu prisustvu, da Me je on potpuno prihvatio u sebi, budući je ispunio preduvjete koji mu donose Moje prisustvo… Tako govori Gospod i želi ljudima dati razjašnjenje u skladu sa Istinom…

Kako On želi da se shvati Njegova Riječ: „Tko jede Moje Tijelo i pije Moju Krv…“ (Ivan 6:56). On želi ljudima ukazati na duhovnu Pričest (zajedništvo), koja jedino znači združivanje s Bogom, a koja baš nikada ne može biti nadomještena izvanjskim činom. Predati se Bogu u najdubljoj Ljubavi, i ovu Ljubav za Boga Njemu pokazati kroz djelotvornu Ljubav za bližnjega, neizbježno će imati za posljedicu, da se Bog Osobno pun Ljubavi prigne čovjeku, da se dogodi blaženo sjedinjenje, i Božanska snaga prostruji kroz čovjeka. Jer Ljubav traži sjedinjenje… Božja Ljubav i Ljubav čovjeka stiskaju se zajedno. No, taj proces ne zahtijeva nikakve vanjske postupke, budući su oni jedini uzrok krivim predodžbama, utoliko što čovjek osobno prisustvo najuzvišenijeg Bića, vječnog Božanstva, čini ovisnimo neobičnim izvanjskim postupcima koji vode u zabludu, koji međutim mogu biti potpuno lišeni unutarnjeg duha Ljubavi, i onda potpuno isključiti prisustvo Gospoda. Bog vidi jedino stupanj Ljubavi ljudskog srca, ali ne ljudski pridodane forme (prikaz, obličje, vanjštinu), koje za posljedicu imaju jedino da se više pažnje obraća na formu, i koje će uz to često biti izvedene sasvim bez Ljubavi, i onda se više nikada ne može dogoditi sjedinjenje s Bogom, Pričest (zajedništvo). Biti povezan s Gospodom je najdragocjenije što čovjek može postići na Zemlji, a tome se uistinu tek vrlo malo teži… Ali, ljudi često umišljaju da su povezani s Njim, a još su Mu vrlo daleko, budući im još nedostaje Ljubav, koja jedina postiže združivanje s Bogom. No, tko u najdubljoj Ljubavi Bogu prinese svoje srce, tko je stalno Ljubavno aktivan, on neizbježno privlači k sebi vječno Božanstvo, i najdublje je s Njime povezan kroz Ljubav, i ako on zanemaruje izvanjsku formu duhovne veze… Jer, Bog gleda u srca ljudi, a ne obraća pažnju na formu.

AMEN

Spread the Truth