Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2080 (Zemaljske mjere…Sljedbenici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2080, 20 Rujna 1941

ZEMALJSKE MJERE …. SLJEDBENICI ….

Ljudima smeta nešto čisto vanjsko kad osuđuju zemaljske odluke (rješenja) samo jer ona otežavaju ili ometaju zemaljski život. Ukoliko duševni život čovjeka kroz to nije ugrožen, takva su rješenja beznačajna i prije još mogu pridonijeti unapređenju istoga.

Tako da dakle sve mjere samo trebaju biti promatrane i kontemplirane u ispravnom stavu prema Bogu, pa će se moći zapaziti da Bog time želi otkloniti jednu drugu nepriliku, čak i ako se s ljudske strane teži nečemu drugome. Volja čovjeka usmjerena je na uništenje već postojećega. Ukoliko su rješenja usmjerena protiv  duhovnog stremljenja, te nakane nisu za odobravati ….  

No Bog koristi takve mjere kako bi istovremeno otklonio duhovnu nepriliku. On ne sprječava ljudsku volju pri izvođenju takvih mjera, kako bi ispravan stav prema Bogu našli oni ljudi koji su se ranije čisto mehanički priključili nekom duhovnom pravcu, koji su na izvjestan način bili sljedbenici bez vlastitog dubokog kontempliranja. Pa onda bivaju stavljeni pred odluku i moraju u svojim srcima zauzeti stav prema Bogu, i tek tada zaživljava nešto što je do tada bilo sama forma ….

Tako da i rješenja koja su rođena iz zle volje za čovjeka mogu značiti duhovnu pogodnost, ukoliko ga uopće potaknu na razmišljanje. Posljedično tome, Bog volju čovjeka ne sprječava pri takvim namjerama koje naizgled uništavaju nešto duhovno, a u stvari kao posljedicu imaju povećanu duhovnu aktivnost kod onih koji zbiljski traže Boga ili su bili u opasnosti da postanu mlaki i nemarni.

Jer ono što čovjek želi činiti, od Boga će biti dopušteno, samo u njegovom učinku oslabljeno kad time u opasnost dolaze oni ljudi koji su Mu vjerni. Ili pak onima koji su opasnosti da Boga izgube time biva pokazan pravi put. A ako unutarnji život čovjeka time biva produbljen, i najoštrija zemaljska mjera može mu biti na blagoslov ….

AMEN

Spread the Truth