Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2079 (Molitvom se premošćuje jaz koji razdvaja od Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2079, 19 Rujna 1941

MOLITVOM SE PREMOŠĆUJE JAZ KOJI RAZDVAJA OD BOGA ….

Ako se ne koristi milost molitve, udaljenost od Boga predstavlja nepremostivi jaz, jer čovjek više vječno neće dospjeti u blizinu Boga …. Tek molitva svjedoči o čovjekovoj volji za približavanjem, i ona umnaža dotok snage, koju čovjek treba kako bi mogao sprovesti svoju volju.

No čovjek koji nikada u molitvi ne traži priključenje na Boga, nikada neće moći primiti milost i stoga će biti nemoćan. Molitva je most koji preko tog jaza vodi do Boga. Tko vjeruje da ne treba taj most, neće naći drugi prijelaz …. 

Božja beskrajna Ljubav čovjeku je dala tu mogućnost; znači taj jaz nije više nepremostiv za onoga koji se služi tim mostom, koji dakle traži put ka Bogu i koji na njega kroči …. I njega se treba koristiti, neprestano, jer on vodi direktno do Boga. Čovjek može razgovarati sa Bogom, Koji je s onu stranu tog jaza, i On će ga čuti …. Bog neće prečuti nikoga tko moli, tko se potrudio Samoga Boga zamoliti za pomoć …. 

Molitva je samo oblik izražavanja Bogu naklonjene volje, jer tko se Bogu još opire taj Mu se ne utječe u molitvi, jer on ne prepoznaje silu iznad sebe. Tako da je opravdana briga da ti ljudi nikada neće pronaći Boga, ako im nije moguće iskreno moliti ….

Oni za sobom ruše sve mostove čim se osjećaju pre-uzvišeni da prema gore upute tihu molitvu. Njima se na nikakav način ne može pružiti pomoć; njima se ne može prenijeti ni milost, ni Istina, niti snaga, jer za sve to je kao prvo nužna molitva …. Milost čovjeku ne može biti dana bez da je zamoljena, tako da ne može doći ni do prijenosa snage ….

Isto mu se gotovo nikako ne može dati Istina, pošto je Istina opet Sami Bog, a Bog nije priznat kao davatelj Istine …. Jer Biće Koje daje moli se za dostavu Njegovih darova (onoga što daje). Tako da molitva nikada i nikako ne može biti isključena, i ona je najdragocjeniji dar milosti, koji je Bog svakom čovjeku stavio na raspolaganje …. Molitvom se može poslužiti svaki čovjek, no Bog mora biti priznat i mora se težiti sjedinjenju s Njim, tad je jaz nadvladan, omogućen je prijelaz i čovjeku je dozvoljen pristup Bogu, samo ako iskreno moli ….

AMEN

Spread the Truth